#vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

UNESCO školí učiteľov vo vzdelávaní pre mier a trvalo udržateľný rozvoj (EPSD) v Mjanmarsku

Anténna kancelária UNESCO v Yangone v Mjanmarsku vyškolila 174 pedagógov, študentov, tvorcov učebných osnov a školských administrátorov v oblasti vzdelávania pre mier a trvalo udržateľný rozvoj (EPSD). Školenie má za cieľ zvýšiť povedomie o predmete a vybudovať kompetencie učiteľov a pedagogických pracovníkov v EPSD v Mjanmarsku. 

UNESCO školí učiteľov vo vzdelávaní pre mier a trvalo udržateľný rozvoj (EPSD) v Mjanmarsku Čítajte viac »

UNESCO prijíma prelomové usmernenia o prierezovej úlohe vzdelávania pri presadzovaní mieru

20. novembra 2023 prijalo 194 členských štátov UNESCO na Generálnej konferencii UNESCO Odporúčanie o výchove k mieru, ľudským právam a trvalo udržateľnému rozvoju. Toto je jediný globálny nástroj na stanovovanie noriem, ktorý prostredníctvom 14 hlavných zásad stanovuje, ako by sa malo vzdelávanie využívať na dosiahnutie trvalého mieru a na podporu ľudského rozvoja.

UNESCO prijíma prelomové usmernenia o prierezovej úlohe vzdelávania pri presadzovaní mieru Čítajte viac »

Národní koordinátori Siete pridružených škôl UNESCO sa stretávajú, aby uvažovali a vymieňali si skúsenosti

Na globálnej konferencii 6. – 8. júna 2023 národní koordinátori Siete pridružených škôl UNESCO posilnili význam siete ako laboratória nápadov pre kvalitu vzdelávania a inovácie schválením „Deklarácie k 70. výročiu“.

Národní koordinátori Siete pridružených škôl UNESCO sa stretávajú, aby uvažovali a vymieňali si skúsenosti Čítajte viac »

Konferencia ANJEL 2023

Konferencia ANGEL 2023 (19. – 20. júna) má za cieľ spojiť zainteresované strany zo všetkých prostredí na dvoch vzrušujúcich dňoch stretnutí, na ktorých sa bude prezentovať a diskutovať o výskume, projektoch a novom vývoji v súvislosti s globálnym vzdelávaním a vzdelávaním alebo výchovou globálneho občianstva a inými súvisiacimi oblasťami, ako je napr. ako Rozvojové vzdelávanie, Výchova k ľudským právam, Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju, Výchova k mieru a Interkultúrna výchova.

Konferencia ANJEL 2023 Čítajte viac »

Jedinečná príležitosť oživiť celosvetový konsenzus o výchove k mieru a ľudským právam (UNESCO)

Generálna konferencia UNESCO oficiálne schválila návrh na revíziu Odporúčania z roku 1974 týkajúceho sa výchovy k medzinárodnému porozumeniu, spolupráci a mieru a výchovy k ľudským právam a základným slobodám. Revidované odporúčanie bude odrážať rozvinuté chápanie vzdelávania, ako aj nové hrozby pre mier, smerom k poskytovaniu medzinárodných noriem na podporu mieru prostredníctvom vzdelávania. Globálna kampaň za mierovú výchovu prispieva k vývoju technickej poznámky, ktorá podporí proces revízie.

Jedinečná príležitosť oživiť celosvetový konsenzus o výchove k mieru a ľudským právam (UNESCO) Čítajte viac »

Podľa globálneho prieskumu UNESCO sú klimatické zmeny hlavnou výzvou v nasledujúcom desaťročí

UNESCO zverejnilo výsledky svojej správy z prieskumu Svet v roku 2030 zameraného na mládež, v ktorej sa zistilo, že zmena podnebia a strata biodiverzity sa budú považovať za najnaliehavejšiu výzvu v nasledujúcom desaťročí. Za kľúčové riešenie sa považovalo vzdelávanie.

Podľa globálneho prieskumu UNESCO sú klimatické zmeny hlavnou výzvou v nasledujúcom desaťročí Čítajte viac »

Prejdite na začiatok