#vzdelávanie ako ľudské právo

Konferencia ANJEL 2023

Konferencia ANGEL 2023 (19. – 20. júna) má za cieľ spojiť zainteresované strany zo všetkých prostredí na dvoch vzrušujúcich dňoch stretnutí, na ktorých sa bude prezentovať a diskutovať o výskume, projektoch a novom vývoji v súvislosti s globálnym vzdelávaním a vzdelávaním alebo výchovou globálneho občianstva a inými súvisiacimi oblasťami, ako je napr. ako Rozvojové vzdelávanie, Výchova k ľudským právam, Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju, Výchova k mieru a Interkultúrna výchova.

Konferencia ANJEL 2023 Čítajte viac »

Teraz viac ako kedykoľvek predtým by sa malo budovanie lepšieho zamerania zameriavať na silu výchovy k mieru

Gatwal Gatkuoth tvrdí, že keďže organizácie pracujú na podpore relevantnejšej a ambicióznejšej vzdelávacej agendy pre náš svet, je nevyhnutné, aby sme nestratili zo zreteľa potrebu uvoľniť potenciál vzdelávania pre mladých ľudí a pre mier.

Teraz viac ako kedykoľvek predtým by sa malo budovanie lepšieho zamerania zameriavať na silu výchovy k mieru Čítajte viac »

Prejdite na začiatok