Správy a najdôležitejšie udalosti

Ekonomický rebrík je farebne označený

Toto spojenie Corona skúma hospodársku katastrofu, ktorú pandémia postihla nízko mzdových pracovníkov, od ktorých závisí každodenný život spoločnosti; pracovníci, ktorí sú z väčšej časti Afroameričania a ďalší farební ľudia. Analýza tiež ukazuje, že týmito „základnými pracovníkmi“ sú zväčša ženy, čo ukazuje, že pohlavie a rasa sú faktory, ktoré sa musia brať do úvahy pri plánovaní procesu obnovy. [Pokračovať v čítaní…]