#ekológia a životné prostredie

Elise Boulding: podpora vzťahu detí k planéte

„Nikdy nebudeme mať s planétou úctivé a úctivé vzťahy - a rozumné politiky týkajúce sa toho, čo dávame do vzduchu, pôdy, vody - ak sa malé deti nezačnú učiť o týchto veciach doslova vo svojich domoch, záhrady, ulice a školy. Potrebujeme mať ľudské bytosti, ktoré sú takto orientované od svojich najskorších spomienok. “ - Elise Boulding

Letný inštitút pre transformáciu konfliktov cez hranice v Ekvádore: Výzva na predkladanie žiadostí (termín 21. marca)

McCormackova postgraduálna škola politík a globálnych štúdií na University of Massachusetts-Boston, FLACSO-Ekvádor a Centrum pre mediáciu, mier a riešenie konfliktov (CEMPROC) s potešením oznamujú druhý ročník letného inštitútu pre transformáciu konfliktov cez hranice. sa uskutoční od 5. do 24. júna 2016 v ekvádorskom Quite na FLACSO, pričom kredit na úrovni absolventa vydá UMass Boston. Program sa zameria na konflikty a mier v pohraničných regiónoch.

Prejdite na začiatok