# dekolonizácia

Dekolonizácia mieru: zborník vydaný na oslavu 25. výročia predsedníctva UNESCO pre mierové vzdelávanie

„Descolonizar la Paz: Entramado de Sabrees, Resistencias y Posibilidades“ je antológia publikovaná na oslavu 25. výročia konferencie UNESCO pre mierové vzdelávanie na univerzite v Portoriku. Myšlienky preskúmané v tomto zväzku naznačujú možné cesty k dekolonizácii mieru vymanením sa z hegemonických modelov mieru a navrhnutím alternatívnych spôsobov myslenia a praxe.

Akademici môžu požiadať o dekolonizáciu svojich tried

Výskum uskutočňovaný medzi akademikmi a študentmi na historicky bielej juhoafrickej univerzite naznačuje, že mnohí uvažujú o „dekolonizácii učebných osnov“ iba z jedného uhla: zmeny obsahu toho, čo učia. Napríklad by mohli pridať do zoznamu čítaných autorov z Afriky. Ale neposúvajú úlohy potrebné na prácu s touto literatúrou, čo u mnohých študentov stále vyvoláva pocit odcudzenia a marginalizácie.

Prejdite na začiatok