#učebné osnovy

Mierové vzdelávanie: Prípadová štúdia Montessori školy v Libanone

Táto štúdia skúma mierový vzdelávací program na prvej Montessori škole v Libanone a úroveň vedomia učiteľov o jeho implementácii prostredníctvom ich vyučovacích postupov. Výsledky štúdie ukazujú, že riaditeľ a učitelia majú o tomto prístupe dostatočné vedomosti a povedomie a že ho implementujú v súlade s Montessori princípmi a koncepciami.

Prejdite na začiatok