# reforma učebných osnov

Reforma reformy školstva v Mjanmarsku

Vzdelávanie detí a mladých ľudí ako činiteľov pozitívnych sociálnych zmien má v Mjanmarsku zásadný význam, najmä v tomto kritickom období. Nové vzdelávacie politiky v krajine by nemali súvisieť iba s obavami z učenia a poznávania na školách, ale aj s vnútornými konfliktmi. Je tiež potrebné dôkladne analyzovať ich potenciál na zhoršenie alebo zlepšenie konfliktov.

Prejdite na začiatok