osnovy

Manifest Álp-Jadran: Nová politika pre svet po COVID

Toto spojenie Corona predstavuje Alpsko-jadranský manifest, vyhlásenie regionálnej cezhraničnej spolupráce a občianskeho zámeru. Tento manifest ustanovuje „ciele a procesy prekračujúce rozchody a odcudzenia, ktoré poškodzujú možnosti mieru v súčasných medzinárodných štruktúrach.“ Zdieľame tento manifest ako potenciálny vzdelávací rámec vhodný pre kozmopolitnú víziu mieru a globálneho občianskeho vzdelávania. [Pokračovať v čítaní…]

Správy a najdôležitejšie udalosti

COVID-19 Nový normál: militarizácia a nová agenda žien v Indii

V tomto stretnutí Corona Asha Hans uvažuje o militaristickej reakcii na COVID-19 v Indii, pričom ilustruje vzájomné vzťahy medzi mnohými „normálnymi“ neprávosťami, ktoré táto pandémia odhalila, a ukazuje, aké sú prejavy vysoko militarizovaného bezpečnostného systému. Pozýva tiež pedagógov, aby začali s pedagogickým predstavovaním a štruktúrovaním preferovanej budúcnosti. [Pokračovať v čítaní…]