# kolektívna pamäť

Výchova k dejinám a zmierenie v (post) konfliktných spoločnostiach

Táto esej Jamie Wise sa zaoberá úlohou vzdelávania o histórii pri formovaní kolektívnej pamäte a medziskupinových vzťahov v (post) konfliktných kontextoch. Výchova k dejinám sa prelína s výchovou k mieru tým, že sa zameriava na to, ako sa v (post) konfliktnom vzdelávacom prostredí vyvolávajú a konštruujú príbehy o minulom násilí.

Objekty, pamäť a budovanie mieru

O minulosti neexistuje jediná pravda. Ako však tvrdí vedec nadácie Rei Dody Wibowo, občas sme vystavení a požiadaní, aby sme verili v jednu definitívnu verziu histórie. Pomocou objektívu mierového vzdelávania nás žiada, aby sme zvážili motívy a stratégie múzeí riadených vládou, a navrhuje ďalší postup prostredníctvom múzejných postupov, ktoré prispievajú k budovaniu mieru.

Prejdite na začiatok