#zmena podnebia

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (1. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 1 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (2. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 2 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

COP27 zlyháva ženy a dievčatá – najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (3. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 3 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

Bezpečnostná politika je viac ako obrana so zbraňami

Ak sa majú naše spoločnosti stať odolnejšími a ekologicky udržateľnejšími, musia sa zmeniť priority, a potom nemožno natrvalo naliať do armády taký veľký podiel zdrojov – bez akejkoľvek vyhliadky na deeskaláciu. Naša súčasná zmena preto musí obsahovať viac ako len súčasné prezbrojenie.

Hurikán Fiona vykúzli pre Portoričanov utrpenie po nepozorných lekciách hurikánu Maria

Žiadame o vašu solidaritu s našimi kolegami v Portoriku, najmä Anitou Yudkinovou a katedrou UNESCO pre mierové vzdelávanie na Univerzite v Portoriku, ktoré sú dlhoročnými aktívnymi prispievateľmi do globálnej kampane za mierové vzdelávanie. Boli by sme vďační, keby ste mohli upraviť alebo potvrdiť tento list a poslať ho svojim príslušným zástupcom Kongresu. 

Klimatická kríza a práva žien v južnej Ázii: Umenie Anu Das

Anu Das je americký umelec narodený v Indii, ktorého talent vedie k vizuálnej reprezentácii hlboko precíteného vnímania množstva problémov, ktoré sú základom výchovy k mieru. Tu zobrazené náhrdelníky sú inšpirované klimatickou krízou, ktorá ovplyvňuje krásu a udržateľnosť prírodného sveta a hlboké spojenie žien s našou živou Zemou a pocit zodpovednosti za ňu.

Špeciálny Deň Zeme vyzýva na príspevky do zväzku, ktorý nanovo definuje globálnu bezpečnosť z feministickej perspektívy

Redefinícia bezpečnosti vykonaná v tomto zväzku bude zameraná na Zem v jej koncepčných prieskumoch a zaradená do kontextu existenčnej hrozby klimatickej krízy. Základným predpokladom prieskumov je, že musíme zásadne zmeniť naše myslenie o všetkých aspektoch bezpečnosti; v prvom rade o našej planéte a o tom, aký vzťah k nej má ľudský druh. Návrhy sa podávajú 1. júna.

Naliehavá správa pre ľudstvo – od včely robotnice

V tejto krátkej animácii produkovanej Metta Center for Nonviolence sa zoznámte s Buzzom – včelou robotnicou, ktorá vysvetľuje, ako nenásilie musí zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení našej klimatickej krízy.

Prejdite na začiatok