#občianske vzdelávanie

Dôležitosť výchovy k mieru a jadrovým zbraniam v občianstve (Mierová výchova k CND)

Aký by bol verdikt, ak by bol prezident Truman súdený za atómové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki? Ako by ste postupovali, keby ste boli svetovou špičkou počas krízy jadrových zbraní? Program CND Peace Education zapája tisíce študentov škôl z celého Anglicka prostredníctvom ocenených zdrojov a podpory, ktorá má mladým ľuďom poskytnúť vedomosti o mieri a jadrových otázkach.

Je mier pre triedu príliš kontroverzný?

Isabel Cartwright, manažérka programu mierového vzdelávania v Quakers v Británii, skúma, prečo by sa učitelia nemali vyhýbať „kontroverzným“ problémom v triede.

Prejdite na začiatok