#Australia

Budovanie mieru s opatrnosťou a súcitom

Žijeme vo svete, v ktorom militarizmus prevažuje nad politickými reakciami svetových vodcov na konflikty. Nel Noddings skúma, ako táto situácia predstavuje konfliktné morálne kódexy, ktoré platili v čase vojny a mieru, a ako a prečo táto situácia prevláda a preniká do politického myslenia a konania a infiltruje sa do našich vzdelávacích programov. Odhaľuje našu zmätenú morálku nielen na politickej úrovni, ale aj v rámci spoločenských postojov k vojne a toho, ako sa máme usilovať o vytvorenie mieru v každodennom živote. Tento originálny článok Ann Masonovej pozýva na preskúmanie výskumu a spisov Nel Noddingsovej k rozvoju mierového vzdelávania a rozoberá, ako jej myšlienky odrážajú sentiment vyjadrený ďalšími významnými hlasmi za mier.

Prejdite na začiatok