Druhý otvorený list ministrovi zahraničia so žiadosťou o spravodlivý proces udeľovania víz pre rizikových afganských vedcov a študentov

Toto je druhý otvorený list od amerických akademikov ministrovi zahraničných vecí, v ktorom žiadajú okamžité kroky na prekonanie súčasných prekážok v procese udeľovania víz, ktoré držia toľko rizikových afganských vedcov z amerických univerzít, na ktoré boli pozvaní. Ďakujem každému, kto podnikne kroky k naliehaniu na riešenie okamžitého problému.