#akademické programy

Plne financované Rotary Peace Fellowships: MA alebo certifikát v mierových a rozvojových štúdiách

Podpora mieru je jednou z hlavných príčin Rotary. Plne financované Rotary Peace Fellowship, ktoré pokrýva školné a životné náklady, zvyšuje schopnosť existujúcich lídrov predchádzať konfliktom a riešiť ich tým, že im ponúka akademické školenie, skúsenosti v teréne a vytváranie profesionálnych sietí. Uzávierka prihlášok: 15. mája 2023.

Emory University otvára globálny program sociálneho, emocionálneho a etického vzdelávania

Emory University, v spolupráci s The Dalai Lama Trust a Vana Foundation of India, bude hostiteľom zahájenia medzinárodného programu Emory SEE Learning (sociálne, emočné a etické vzdelávanie) v indickom Naí Dillí 4. - 6. apríla. Program SEE Learning poskytuje pedagógom komplexný rámec pre kultiváciu sociálnych, emocionálnych a etických kompetencií, ktoré môžu byť použité vo vzdelávaní K – 12, ako aj vo vysokoškolskom a odbornom vzdelávaní.

Prejdite na začiatok