#akademické práce

Univerzita v Innsbrucku hľadá Asst. Profesor mierových štúdií

Úspešnému kandidátovi bude ponúknutá 6-ročná pozícia univerzitného asistenta/odborného asistenta v rámci oddelenia mierových a konfliktných štúdií. Od kandidáta sa očakáva, že vypracuje nezávislý výskumný projekt v oblasti výskumu mieru a konfliktov s teoretickým prístupom, ktorý zohľadní aspekty transformácie aplikovaného konfliktu a/alebo výchovy k mieru.

Prejdite na začiatok