Výchova k ceste k mieru: Mier a násilie z pohľadu detí

Žiaci základných škôl vnímajú koncept mieru väčšinou v osobno-individuálnom zmysle a pojem násilia priamo vnímajú ako sociokultúrne násilie.

(Odovzdané z: International Education Studies Journal. 2018)

By Fatih Yilmaz

Yilmaz, F. (2018). Cesta k mierovému vzdelávaniu: Mier a násilie z pohľadu detí. International Education Studies, 11 (8), s. 141-152. DOI:10.5539/ies.v11n8p141

abstraktné

Je dôležité prijať koncept mieru ako kultúry, v ktorej sa na sociálnej úrovni rešpektujú ľudské práva, demokracia, spolužitie a rozmanitosť. Najmä v ranom veku môže zavedenie tohto konceptu jednotlivcom zabrániť násilným kultúram nájsť si sociálnu alebo individuálnu podporu. V tomto zmysle sa od jednotlivcov očakáva, že budú šíriť mier prostredníctvom vzdelávania a vylúčia násilie. V tomto výskume sa pokúsilo ukázať, ako žiaci základných škôl vnímajú pojmy mier a násilie vo svojom každodennom živote. Pokúsilo sa zistiť, ako žiaci tieto pojmy opisujú v ich obrazovom zobrazení, literárnych a slovných prejavoch. Výskum bol koncipovaný ako kvalitatívny výskum z prístupov kvalitatívneho výskumu. Do výskumu sa zapojilo 68 žiakov základných škôl. Študenti identifikovali štyri hlavné témy mieru: „univerzálny / interkomunitálny mier, medziskupinový / sociálny mier, medziľudský mier a individuálny mier“. Bolo vytvorených dvadsaťpäť čiastkových tém súvisiacich s týmito 4 hlavnými témami. Pokiaľ ide o násilie, vyvstali štyri hlavné témy: „sociálno-kultúrne násilie, priame násilie, skupinové násilie a ekologické násilie“. V závislosti od týchto štyroch hlavných tém bolo vyjadrených šestnásť podtém. Zistilo sa, že vo všeobecnom zmysle vnímajú koncept mieru väčšinou v osobno-individuálnom zmysle a pojem násilia priamo vnímajú ako sociálno-kultúrne násilie.

kliknutím sem získate prístup k článku

Buďte prvý komentár

Pripojte sa do diskusie ...