Podpora kultúry mieru prostredníctvom výchovy k mieru

Veľvyslanec Anwarul K. Chowdhury

Bývalý námestník generálneho tajomníka a vysoký predstaviteľ OSN

(Uvítací list: Problém č. 52 - február 2008)   

Anwarul Chowdhury
Anwarul Chowdhury

Keď pokračujeme v našej ceste do prvého desaťročia dvadsiateho prvého storočia, nemôžeme si len uvedomiť paradox existujúci na úrovni vývoja, ktorý dosahuje dnešný svet. Na jednej strane sa prostredníctvom neustále sa rozširujúceho procesu globalizácie stanovil nezvratný trend smerom ku globálnej dedine, na druhej strane sa rozdiely zvýšili. Rozdiely a nerovnosti sa v priebehu rokov len zväčšovali, čo spôsobilo, že svet vstúpil do novej éry neistoty.

Globálne úsilie o mier a zmierenie môže uspieť iba vtedy, ak bude kolektívny prístup založený na dôvere, dialógu a spolupráci. Rozkvet kultúry mieru vygeneruje zmýšľanie, ktoré je predpokladom prechodu od sily k rozumu, od konfliktu a násilia k dialógu a mieru. Tieto výzvy vyžadujú, ako nikdy predtým, integrovaný prístup založený na výchove k mieru, ľudským právam a demokracii. Na to musíme medzi všetkými vybudovať veľkú alianciu, najmä s proaktívnym zapojením a účasťou občianskej spoločnosti a ich úsilia, akým je Globálna kampaň za mierové vzdelávanie. Obzvlášť na mňa zapôsobil nesmierne hodnotný balík zdrojov kampane „Naučme sa zrušiť vojnu“ : Teaching To a Culture of Peace “, ktorá nám ukazuje, že skutočnú kultúru mieru je možné dosiahnuť mierovou výchovou.

Najvýznamnejším spôsobom podpory kultúry mieru je mierová výchova. Mierové vzdelávanie je potrebné akceptovať vo všetkých častiach sveta, vo všetkých spoločnostiach a krajinách ako zásadný prvok budovania kultúry mieru. Mierové štúdie vo všetkých vzdelávacích inštitúciách musia byť začlenené do ich učebných osnov. Štúdium mieru musí byť základnou súčasťou nášho vzdelávacieho procesu, ako je čítanie a písanie.

Medzinárodná sieť podporujúca ciele Globálna kampaň za mierové vzdelávanie musí dostávať našu neustálu podporu. Nikdy nebolo pre mladú generáciu dôležitejšie dozvedieť sa o svete a porozumieť jeho rozmanitosti. Prvoradý význam má úloha vychovávať deti k tomu, aby našli neagresívne prostriedky na vzájomný vzťah. Účasť mladých ľudí je veľmi dôležitá. Ich vstupy, pokiaľ ide o ich vlastné predstavy o tom, ako navzájom spolupracovať s cieľom odstrániť násilie v našich spoločnostiach, musia byť plne zohľadnené.

Celosvetové úsilie o šírenie mierového vzdelávania predstavuje prínos medzinárodného spoločenstva k Medzinárodné desaťročie za kultúru mieru a nenásilia pre deti sveta (2001-2010), bola vyhlásená OSN a vychádza z roku 1999 Vyhlásenie a akčný program o kultúre mieru.

Práca za mier je nepretržitý proces. Je povzbudzujúce sledovať pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti mierového vzdelávania, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Keď vstupujeme do posledných rokov DesaťročiaMusíme mierovému vzdelávaniu venovať väčšiu pozornosť a väčšiu pozornosť. Globálna kampaňVášnivá práca pri šírení mierového vzdelávania si preto zaslúži našu srdečnú podporu a povzbudenie.

Veľvyslanec Anwarul K. Chowdhury
Bývalý námestník generálneho tajomníka a vysoký predstaviteľ OSN
27 2008 februára


 Ako veľvyslanec Bangladéša pri OSN Anwarul Chowdhury zohral významnú úlohu pri privedení hláv vlád na konferenciu Haagska výzva za mier v máji 1999 a ako dokument OSN vydal Haagsku agendu pre mier a spravodlivosť pre 21. storočie. Bol priekopníkom prijatia rezolúcie Bezpečnostnej rady 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti; po prvé, ako predseda Bezpečnostnej rady v marci 2000 vydal prelomové prezidentské vyhlásenie o význame úlohy žien pri vytváraní mieru; a potom sa spolu s Namíbiou a Jamajkou postaral o jednomyseľné prijatie uznesenia v októbri 2000.

 Veľvyslanec Chowdhury tiež stál v čele priekopníckej iniciatívy OSN v oblasti kultúry mieru, ktorá vyústila v prijatie medzníka „Akčného programu pre kultúru mieru“ Valným zhromaždením OSN v roku 1999. Inicioval tiež vyhlásenie Valného zhromaždenia OSN o „Medzinárodnom desaťročí pre kultúru mieru a nenásilia pre deti sveta (2001-2010)“. Veľvyslanec Chowdhury aktívne propaguje globálnu kampaň za mierové vzdelávanie prostredníctvom častého prejavu.
 
 

Buďte prvý komentár

Pripojte sa do diskusie ...