Prezident Malty: „Právo na vzdelanie je ľudské právo“

(Odovzdané z: Newsbook. 13. júna 2019)

Prezident Malty George Vella zdôraznil, že právo na vzdelanie „je uznávané ako základné ľudské právo pre každého bez rozdielu akéhokoľvek druhu“.

George Vella prednášal hlavným predstaviteľom štátov na Svetovom fóre kultúry mieru v holandskom Haagu.

Počas svojho príhovoru tvrdil, že právo na vzdelanie nie je len otázkou prístupu, a odvolal sa na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá stanovuje právo na bezplatné základné vzdelanie. Povedal, že tento článok stanovuje právo, aby vzdelávanie smerovalo k „úplnému rozvoju ľudskej osobnosti a k ​​posilňovaniu rešpektovania ľudských práv a základných slobôd“.

Prezident George Vella okrem toho spomenul nutnosť znovuobjavenia „základu trvalo udržateľného mieru v našom svete“ a zdôraznil, že politici nemôžu vytvárať mierové zákony, ale môžu „podporovať vzdelávanie k mieru“.

Povedal, že komunity a spoločnosti, ktoré prijmú poriadok založený na spravodlivosti, majú najlepšie predpoklady na dosiahnutie trvalo udržateľného mieru.

zavrieť
Pripojte sa ku kampani a pomôžte nám #SpreadPeaceEd!
Pošlite mi prosím e-maily:

Pripojte sa do diskusie ...

Prejdite na začiatok