Rámec ukazovateľov vzdelávania v oblasti ľudských práv je teraz k dispozícii v angličtine, francúzštine a španielčine

Rámec ukazovateľov vzdelávania v oblasti ľudských práv je teraz k dispozícii v angličtine, francúzštine a španielčine

(Pôvodný článok: SÉRIA)  

[ikona type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333 ″]  Indikátorový rámec si stiahnite tu

و Rámec indikátora vzdelávania o ľudských právach: Kľúčové ukazovatele na monitorovanie a hodnotenie implementácie vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti ľudských práv je teraz okrem anglickej verzie, ktorá sa objavila v roku 2015, k dispozícii aj vo francúzštine a španielčine.

Tento zdroj poskytuje rámec ukazovateľov pre organizácie občianskej spoločnosti, národné inštitúcie pre ľudské práva a vládne orgány, ako aj mechanizmy OSN na skúmanie prítomnosti a kvality vzdelávacích politík a postupov v oblasti ľudských práv. Cieľom rámca je podporiť preskúmanie stavu vzdelávania v oblasti ľudských práv v rámci národného plánovania, sektora formálneho vzdelávania a odbornej prípravy profesijných skupín. Je to prostriedok na pochopenie rozsahu a kvality týchto postupov a na identifikáciu medzier a oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť.

و Rámec indikátora vzdelávania o ľudských právach je k dispozícii na stiahnutie na www.hre2020.org. Sekcie rámca, ktoré sú relevantné pre kľúčové sektory, je možné stiahnuť jednotlivo. V nadchádzajúcich mesiacoch bude webová stránka HRE 2020 poskytovať aj ďalšie monitorovacie zdroje, ako napríklad príklady prieskumov týkajúcich sa vzdelávania o ľudských právach, ktoré sú založené na Rámec indikátorov.

HRE 2020 je koalícia občianskej spoločnosti, ktorá podporuje a posilňuje vykonávanie medzinárodných záväzkov v oblasti vzdelávania o ľudských právach. Snaží sa zabezpečiť systematické monitorovanie vládneho uplatňovania ustanovení o vzdelávaní ľudských práv v medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv vrátane Deklarácie OSN o vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti ľudských práv a Svetového programu výchovy k ľudským právam. HREA je zakladajúcim členom koalície spolu s Amnesty International a Soka Gakkai International.

(Prejsť na pôvodný článok)

Buďte prvý komentár

Pripojte sa do diskusie ...