Globálne učebné osnovy s integrovaným obsahom výučby mieru sú potrebou hodiny (India)

(Odovzdané z: Recenzia Eurasia, 15. augusta 2020)

By Dr. Swaleha Sindhi a Doktor Adfer Shah

Jednou z významných čŕt nedávno vydanej a diskutovanej novej politiky v oblasti vzdelávania (NEP) 2020 je internacionalizácia indického vzdelávania otvorením indického vysokoškolského vzdelávania globálnym hráčom. Teraz môžu indické univerzity zriaďovať svoje kampusy v iných krajinách a zahraničné univerzity môžu otvárať svoje kampusy aj v Indii.

Aj keď je zriaďovanie univerzitných kampusov renomovanými univerzitami v Indii vítaným krokom, jeho aktualizácia - a ešte predtým, ako si uvedomíte svoje klady a zápory v praxi - to kritici nevidia bez toho, aby videli, čo, prečo a ako. Je to tak preto, lebo väčší sektor ľudí, vrátane publicistov, terénnych odborníkov, intelektuálov a akademických pracovníkov, má obavy a skôr obavy z rozšírenia privatizácie v indickom kontexte, okrem toho, že pochybuje o kvalite dodávok takými veľkými zahraničnými značkami. Tiež tu leží základná obava, ktorá jednotne pracuje na vytvorení spoločného globálneho študijného programu, ktorý je globálne relevantný, inkluzívny, humánny, citlivý na rod a s obsahom mierového vzdelávania, okrem toho, že je dobre integrovaný, komplexný a plne synchronizovaný s miestnymi a ako globálny étos.

Hlavným naliehavým záujmom v súčasnosti je vývoj učebných osnov, prihliadanie na aspekty inkluzívnosti, integrity, novosti a zážitkového učenia okrem kritického myslenia, o ktorých sa diskutuje a zdôrazňuje sa tiež v politike. Otázkou je, kto bude tento učebný plán rozvíjať a či je na to dostatok akademických orgánov, ktoré zohľadňujú globálny štandard a moderné potreby, ktoré je možné prostredníctvom vzdelávania uspokojiť a aplikovať do mladších generácií. Preto by v tomto okamihu malo byť prvoradým hľadiskom druh rozvoja učebných osnov, vďaka ktorému bude mať indický vzdelávací program globálny rozsah.

Takýmto aspektom je predovšetkým potreba hodiny, pretože svet je predovšetkým v súčasnosti príliš mierovým deficitom s obrovskými ľudskými nákladmi. Od vypuknutia koronavírusu, ktoré viedlo k pandémii COVID-19 ako globálnej katastrofe po nedávnych hrozných bombových útokoch v Libanone, je takmer akýkoľvek región na svete mierový a bezpečný. Úprimne povedané, mierové vzdelávanie musí byť kriticky vyhodnotené a integrované do základného i vysokoškolského vzdelávania, pretože je nevyhnutné budovať harmóniu a vytvárať mier.

Úprimne povedané, mierové vzdelávanie musí byť kriticky vyhodnotené a integrované do základného i vysokoškolského vzdelávania, pretože je nevyhnutné budovať harmóniu a vytvárať mier.

Je pravda, že svet v súčasnosti potrebuje len jednu vec, ktorá je obsahom mieru v učebných osnovách, aby čelila globálnemu terorizmu a rozšírenej neistote a neistote. Aspekt výchovy k mieru je veľmi dobre zosynchronizovaný s myšlienkami indického vzdelávania, a preto by sa mu mal venovať náležitý priestor, a to tak, že sa z výchovy k mieru stane spojovací článok, ktorý umožní udržanie medzinárodného prepojenia študentov, okrem rozvoja pevnej mierovej vedomostnej základne doma. Otázkou samozrejme je, ako rozvinúť taký globálne relevantný mierový obsah a neskôr ho integrovať do indických učebných osnov, ktoré sa čoskoro vypracujú podľa politických smerov.

Aktuálny scenár

Tvorba učebných osnov sa v súčasnom kontexte všeobecne chápe tak, že sa študenti stávajú globálne kompetentnými, cieľom však nesmie byť to, aby sa mladá generácia stala globálne kompetentnou, ale globálne kompatibilnou a globálne humánnou pre budovanie mieru na celom svete. Mierový obsah, jeho účinnosť a implementácia by preto mali byť hlavnou agendou národov na celom svete, pričom India sa má ujať vedenia.

Faktom zostáva, že nemôžeme dosiahnuť požadované výsledky len tak, že študentov prinútime slepo súťažiť a za jediný cieľ a účel vzdelávania budeme považovať potkanie rasy o akútnu meritokraciu proti sebe. Učebné osnovy musia predsa byť pre ľudí a pre celú spoločnosť. Učebné osnovy, ktoré neobsahujú „humánny“ prvok v žiadnej spoločnosti, nikdy nemôžu byť úplným učebným plánom. Rovnako ako Vygotského teória bola pokusom vysvetliť vedomie ako konečný produkt socializácie, rovnako možno tvrdiť, že výroba „humánneho“ obsahu v učebných osnovách musí byť hlavným zameraním vývoja učebných osnov a musí sa vyvinúť mierový obsah.

Pokiaľ ide o mierové vzdelávanie v indickom kontexte, nejde o nový koncept. Dôraz sa však kládol na vyučovacie hodnoty a morálku, ale výchove k mieru sa nedostáva veľkej priority a priestoru.

Pokiaľ ide o mierové vzdelávanie v indickom kontexte, nejde o nový koncept. Dôraz sa však kládol na vyučovacie hodnoty a morálku, ale výchove k mieru sa nedostáva veľkej priority a priestoru. Odborný nezáujem je, keď hovoríme o integrácii mierového vzdelávania ako základného aspektu globálneho rozvoja študijných programov, ktorému je potrebné venovať vážnu pozornosť. Celosvetová konkurencia vo vzdelávaní je síce dobrá, ale vytvorenie globálnej spoločnosti založenej na mieri prostredníctvom učebných osnov nabitých obsahom budovania mieru bude oveľa lepšie? Nie je to dôležitejšie ako všetko a definuje samotné jadro interdisplinarity, multidisciplinárneho a univerzálneho vzdelávacieho štandardu.

Neurobí to vďaka tomu zodpovednejšie a inkluzívnejšie učebné osnovy? Preto nastal čas pre vypracovanie globálnych učebných osnov a premýšľanie o univerzálnych globálnych učebných osnovách, aby sa občania stali nielen občanmi, ale globálnymi občanmi. Takéto učebné osnovy podporia kvalitu v triede a mier v spoločnosti s globálnym zmyslom pre vedomie a zodpovednosť a hlavne s vedomím mieru.

Škoda, že pri práci na učebných osnovách a vývoji učebných osnov akademických orgánov, organizácií alebo ako štát pracujeme viac na integrácii technológií, integrácii robotiky, umelej inteligencie a viac či menej technologických aspektov do vzdelávania a snažíme sa ich integrovať a nazvať to učebné osnovy. rozvoja. Pri vývoji tejto technologickej prezieravosti sme však zanedbávali, že musí existovať jej dôležitý prvok, ktorým je prezieravosť mieru.

Mierová prezieravosť na rozdiel od technologickej prezieravosti je integrácia obsahu harmónie, globálneho bratstva, rámca budovania mieru, aspektov dialógu a komunikácie a stratégií riešenia konfliktov. Spolu s technologickým umom potrebuje celý svet aj integráciu a synchronizáciu mierového umenia. Mierová prezieravosť sa bude vyvíjať z obsahu mierového vzdelávania, ktoré bude dobre začlenené do globálnych učebných osnov naprieč disciplínami a rôznymi a rozmanitými prúdmi poznatkov, ktoré nielen zdôraznia význam mieru, vzájomnej harmónie, bratstva a lásky, ale aj výrobu a konštrukciu spoločnosť, ktorá si skôr než násilie váži mier, pracuje skôr na harmónii než na nenávisti a krviprelievaní a rešpektuje skôr ľudský a sociálny rozvoj ako jadrové zbrane a vojnové konflikty.

Pokiaľ a pokiaľ mierový obsah nepríde v integrovanej podobe do učebných osnov a nestane sa povinnou súčasťou jeho procesu vývoja, bude celý vývoj učebných osnov nedokončeným a neúplným projektom.

Preto to teraz nemusí byť voliteľná schopnosť učiť sa obsahu, ale povinná a hlavná zručnosť, ktorú sa treba naučiť, pretože moderný svet a súčasná mladšia generácia nepotrebuje iba pracovať s mierom alebo sa učiť mieru alebo učiť sa mierovým prvkom, ale aj žiť s ním a rozvíjať analytické a všetky metodologické a udržateľné aspekty výrobného mieru na zemi. Preto akademici, odborníci alebo príslušné orgány na vyššej úrovni, ktorí uvažujú o vývoji učebných osnov špeciálne s príchodom NEP 2020, mierový prvok a mierový obsah v učebných osnovách budú určite krokom k budovaniu novej inovatívnej a mierovej ekonomiky v Indii a na Globe.

Chvost

Vďaka novej politike sa kladie jasný dôraz na prepracovanie učebných osnov na indických školách, redukciu učebných osnov, zameranie na zážitkové učenie a kritické myslenie. Ak musíme dosiahnuť a vytvoriť atmosféru v triede pre zážitkové učenie a kritické myslenie, vyžaduje to drastickú zmenu v súčasných používaných učebných osnovách a takúto veľkú zodpovednosť nemôžu urobiť len školské vzdelávacie oddelenia, učitelia alebo univerzity nominovaním niekoľko členov pre vstupy, ale potrebuje globálnu a serióznu angažovanosť a odborníci z globálnych organizácií, najmä tí, ktorí pracujú na téme vzdelávania a majú odborné znalosti v oblasti budovania mieru v tejto oblasti aj teoreticky.

Dnes, keď indický NEP 2020 hovorí o rozvoji zručností, nech je budovanie mieru klasifikované a definované ako zručnosť, aby mládež pracovala pre mier a vyrábala ju pre globálnu mierovú spoločnosť. Napokon na globálnej úrovni nechajte hlavné organizácie, ktoré sa zaoberajú komparatívnym vzdelávaním, spojenecké spoločnosti a v spolupráci s rôznymi národnými štátmi prevziať vedúcu úlohu pri navrhovaní učebných osnov globálneho štandardu.

Autori: Dr. Swaleha Sindhi: viceprezident pre spoločnosť pre porovnávacie vzdelávanie v Indickom oceáne a akademický poradca pre školy. Dr Adfer Shah, sociológ v Dillí a výskumný pracovník Georga Greenia vo William & Mary USA

zavrieť
Pripojte sa ku kampani a pomôžte nám #SpreadPeaceEd!
Pošlite mi prosím e-maily:

2 myšlienky na tému „Globálny učebný plán s obsahom integrovaného mierového vzdelávania je nutnosťou hodiny (India)“

 1. Venované Medzinárodnému dňu vzdelávania OSN 24. januára
  Svámí Vivekananda raz povedal: „... nejde o vzdelávanie vytváranie ľudí ... päťdesiat rokov takéhoto vzdelania neprinieslo jedného pôvodného človeka ...“ Človek nám chýba. Existujúce vzdelávanie ničí tých, ku ktorým sa dostane; ničí tých, ktorým je odopreté. Skutočné vzdelávanie je integrálnym prejavom všeobecne inherentných piatich prvkov, t. telo, vitalita, myseľ, intelekt a duch u každého muža a ženy bez akejkoľvek diskriminácie. Ak bude vzdelávanie založené na týchto piatich prvkoch a bude sa praktizovať v školskom areáli aj mimo neho a do konca života hocikým všade, zvíťazí spravodlivosť a nastane mier a násilie nebude mať kdekoľvek miesto.
  Matka mieru, ktorá sa ešte narodí
  Autor: Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Media Service
  https://www.transcend.org/tms/2014/09/on-the-eve-of-un-international-day-of-peace-the-mother-of-peace-yet-to-be-born/
  https://www.linkedin.com/pulse/shanti-shiksha-siddhant-evam-vyavhar-peace-education-theory-prasad/?trackingId=P6FpIj9871xp%2BqfZeKzY1Q%3D%3D

Pripojte sa do diskusie ...

Prejdite na začiatok