Záverečná konferencia „Rozvíjanie kultúry spolupráce pri výučbe a učení sa dejepisu“, ktorá sa konala na Cypre

V Dome pre spoluprácu v nárazníkovej zóne sa konala záverečná konferencia „Rozvíjanie kultúry spolupráce pri výučbe a učení sa histórie“.

Asociácia pre historický dialóg a výskum (AHDR) usporiadala v spolupráci s Radou Európy (RE) záverečnú konferenciu „Rozvíjanie kultúry spolupráce pri výučbe a učení sa dejín“ 10. a 11. marca 2017 o hod. domov pre spoluprácu. Konferencia sa konala v rámci cyperského predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy.

Na úvodné a záverečné zasadnutie vystúpili pani Tatiana Minkina-Milko, vedúca programov vzdelávania v dejinách Rady Európy, a pán Espen Barth Eide, osobitný poradca generálneho tajomníka pre Cyprus.

Na konferencii bola predstavená e-publikácia „Rozvíjanie kultúry spolupráce pri výučbe a učení sa histórie“, ktorej spoluautormi sú cyperskí a európski odborníci. Táto publikácia obsahuje školiace jednotky vyvinuté na základe prípadových štúdií založených na sérii seminárov Rady Európy organizovaných v Nikózii v spolupráci s AHDR v rokoch 2013 až 2016 a účastníkom boli predstavené v piatok. Medzinárodní a cyperskí účastníci zo všetkých komunít sa v sobotu zúčastnili štyroch pracovných paralelných stretnutí, na ktorých sa zúčastnili cyperskí odborníci a odborníci na vzdelávanie Rady Európy, a skúmali spôsoby, ako rozvíjať kultúru spolupráce pri výučbe a učení sa dejín.

Pán Eide sa počas svojej úvodnej reči venoval potrebe vzdelávania, ktoré by spojilo obyvateľov Cypru, a zdôraznil význam úlohy občianskej spoločnosti pri posilňovaní postavenia vodcov, aby pokračovali v investovaní do vzdelávania ako prostriedku zmierenia.

Ďalšie informácie a obrázky:

Loizos Loukaidis
Referent AHDR pre vzdelávacie programy
[chránené e-mailom]

Buďte prvý komentár

Pripojte sa do diskusie ...