Opakujúce sa

Svetový deň učiteľov

Globálne

Svetový deň učiteľov sa koná každoročne 5. októbra od roku 1994 a pripomína si výročie prijatia odporúčania MOP / UNESCO o postavení učiteľov z roku 1966. Toto odporúčanie stanovuje kritériá týkajúce sa práv a povinností učiteľov a štandardy pre ich počiatočnú prípravu a ďalšie vzdelávanie, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a učenia.

Opakujúce sa

Svetový deň učiteľov

Globálne

Svetový deň učiteľov sa koná každoročne 5. októbra od roku 1994 a pripomína si výročie prijatia odporúčania MOP / UNESCO o postavení učiteľov z roku 1966. Toto odporúčanie stanovuje kritériá týkajúce sa práv a povinností učiteľov a štandardy pre ich počiatočnú prípravu a ďalšie vzdelávanie, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a učenia.