Recenzie kníh

Recenzia knihy: „Vzdelávanie v rozvoji: zväzok 3“ od Magnusa Haavelsruda

Magnus Haavelsrud vo svojej najnovšej knihe vidí mierový vývoj ako vzostupné pohyby spravodlivosti, empatie, liečenie traumy z minulosti i súčasnosti a nenásilnú transformáciu konfliktov. Haavelsrud sa pýta a odpovedá na to, ako môže vzdelávanie podporovať a iniciovať také pohyby smerom nahor z úrovní každodenného života do globálnych záležitostí.

Dialogický obrat: esej s recenziou „Budovanie mieru prostredníctvom dialógu: vzdelávanie, transformácia človeka a riešenie konfliktov“

„Budovanie mieru prostredníctvom dialógu“ je cennou zbierkou úvah o význame, zložitosti a aplikácii dialógu. Zbierka rozširuje naše chápanie dialógu a jeho použiteľnosti v rôznych a rozmanitých kontextoch. Táto recenzovaná esej od Dale Snauwaerta sumarizuje konkrétne úvahy dialógu v oblasti vzdelávania, po ktorých nasleduje úvaha o dialogickom obratu v morálnej a politickej filozofii.

Perspektíva Modrej planéty od Evelin Lindnerovej pre transformáciu poníženia a teroru

V tejto eseji o recenzii Janet Gerson píše, že porozumieť doktorke Evelin Lindnerovej a jej novej knihe „Honor, Humiliation and Terror: An Explosive Mix and How we can Defuse It with Dignity“ znamená hľadať inovatívny transdisciplinárny prístup ku kľúčovým krízam naše časy. Jej cieľom je „intelektuálny aktivizmus“ stanovený prostredníctvom „maliarskeho videnia, cesty hľadania nových významových rovín“.

Recenzia knihy - Pre ľudí: Dokumentárna história boja za mier a spravodlivosť v Spojených štátoch

„For the People: A Documentary History of the Struggle for Peace and Justice in United States,“ edited by Charles F. Howlettt and Robbie Lieberman, is an volume in the Information Age Press series: Peace Education, edited by Laura Finley & Robin Cooper. Táto recenzia, ktorej autorom je Kazuyo Yamane, je súčasťou série, ktorú spoločne vydali Globálna kampaň za mierové vzdelávanie a In Factis Pax: Časopis mierového vzdelávania a sociálnej spravodlivosti s cieľom podporiť štipendium mierového vzdelávania.

Recenzia knihy - Globálny bezpečnostný systém: alternatíva k vojne. Vydanie 2016

Globálny bezpečnostný systém sumarizuje niektoré kľúčové návrhy na ukončenie vojny a vývoj alternatívnych prístupov k globálnej bezpečnosti, ktoré boli za posledné polstoročie pokrokové. Správa tiež tvrdí, že je možný udržateľný mier a na jeho dosiahnutie je potrebný alternatívny bezpečnostný systém. Navyše nie je potrebné začínať od nuly; veľká časť základov pre alternatívny bezpečnostný systém je už zavedená.

Recenzia knihy: Pochopenie mierových kultúr

„Pochopenie mierových kultúr“, vydané editorom Rebeccou L. Oxfordom, je zväzkom série Information Age Press: Peace Education, editora Laura Finley a Robin Cooper. Táto recenzia, ktorej autorkou je Sandra L. Candel, je jedným zo série publikovaných v rámci Globálnej kampane za mierové vzdelávanie a In Factis Pax: Časopis mierového vzdelávania a sociálnej spravodlivosti na podporu štipendia na mierové vzdelávanie.

Recenzia knihy - „Interfaith leadership: a primer“ od Eboo Patel

V tejto recenzii knihy Betty Reardon naznačuje, že „vedenie Interfaith: základ“ Eboo Patel je neoceniteľným zdrojom pre výchovu k mieru. V tejto príručke o rozvoji medzináboženského vodcovstva poskytuje Patel model výstavby učebných programov zameraných na rozvoj základných vedomostí a praktických zručností pri mierotvorbe v tejto spoločnosti a s adaptáciami na globálnu úroveň, ktoré poskytujú všetky súčasti návrhu a implementácie. študijného programu Peacelearning.

Prejdite na začiatok