PODMIENKY

UNESCO prijíma prelomové usmernenia o prierezovej úlohe vzdelávania pri presadzovaní mieru

20. novembra 2023 prijalo 194 členských štátov UNESCO na Generálnej konferencii UNESCO Odporúčanie o výchove k mieru, ľudským právam a trvalo udržateľnému rozvoju. Toto je jediný globálny nástroj na stanovovanie noriem, ktorý prostredníctvom 14 hlavných zásad stanovuje, ako by sa malo vzdelávanie využívať na dosiahnutie trvalého mieru a na podporu ľudského rozvoja.

UNESCO prijíma prelomové usmernenia o prierezovej úlohe vzdelávania pri presadzovaní mieru Čítajte viac »

Návrh uskutočniteľnosti na vytvorenie ministerstva mieru pre Kolumbiu

Globálna aliancia pre ministerstvá a infraštruktúry pre mier Latinská Amerika a karibská kapitola (GAMIP LAC) sa zapísala do medzinárodnej histórie pri budovaní ministerstiev mieru predložením návrhu na vytvorenie tejto inštitúcie kolumbijskému senátu. Návrh, ktorý uprednostňuje potrebu výchovy k mieru, je teraz k dispozícii na čítanie.

Návrh uskutočniteľnosti na vytvorenie ministerstva mieru pre Kolumbiu Čítajte viac »

Mier v trvalo udržateľnom rozvoji: Zosúladenie Agendy 2030 so ženami, mierom a bezpečnosťou (Policy Brief)

Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj uznáva mier ako podmienku trvalo udržateľného rozvoja, ale zaostáva v uznaní prieniku rodu a mieru. Globálna sieť žien mierotvorcov ako taká pripravila túto politickú skratku s cieľom preskúmať prepojenia medzi ženami, mierom a bezpečnosťou (WPS) a Agendou 2030 a poskytnúť praktické odporúčania na ich synergickú implementáciu.

Mier v trvalo udržateľnom rozvoji: Zosúladenie Agendy 2030 so ženami, mierom a bezpečnosťou (Policy Brief) Čítajte viac »

Zákonodarcovia naliehajú na zahrnutie mierového úsilia a dodržiavania ľudských práv do nového učebného plánu od K-to-10 (Filipíny)

Časť mierových kompetencií v novom učebnom pláne K-10 pre základné vzdelávanie by mala študentov okrem iného naučiť o snahe vlády o rôzne mierové procesy, rešpektovaní ľudských práv a kritickom myslení.

Zákonodarcovia naliehajú na zahrnutie mierového úsilia a dodržiavania ľudských práv do nového učebného plánu od K-to-10 (Filipíny) Čítajte viac »

Revízia odporúčania z roku 1974: Členské štáty UNESCO dosiahli konsenzus

Dňa 12. júla sa členské štáty UNESCO dohodli na revidovanom znení Odporúčania z roku 1974 o výchove k medzinárodnému porozumeniu, spolupráci a mieru a o vzdelávaní v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Tento medzinárodný dokument poskytuje jasný plán, ako by sa malo vzdelávanie vyvíjať v XNUMX. storočí, aby prispelo tvárou v tvár súčasným hrozbám a výzvam.  

Revízia odporúčania z roku 1974: Členské štáty UNESCO dosiahli konsenzus Čítajte viac »

„Kampusy kolumbijských univerzít musia byť priestorom pre poznanie a budovanie mieru“: ministerka Aurora Vergara Figueroa

„V národnej vláde sme sa zaviazali budovať kultúru mieru prostredníctvom cvičenia, ktoré musí vyzvať celú spoločnosť, aby prekonala cykly násilia, ktoré desaťročia generovali zranenia a bolesť. Naďalej budeme sprevádzať vzdelávacie inštitúcie Superior pri navrhovaní a implementácii stratégií, protokolov a spôsobov starostlivosti a prevencie proti akémukoľvek druhu násilia na akademickej pôde...“ – Aurora Vergara Figueroa, ministerka školstva

„Kampusy kolumbijských univerzít musia byť priestorom pre poznanie a budovanie mieru“: ministerka Aurora Vergara Figueroa Čítajte viac »

Čo môže vzdelávanie konkrétne (a reálne) urobiť na zmiernenie súčasných hrozieb a na podporu trvalého mieru?

Táto biela kniha prezentovaná Globálnou kampaňou za mierovú výchovu poskytuje prehľad o úlohe a potenciáli mierovej výchovy pri riešení súčasných a vznikajúcich globálnych hrozieb a výziev pre mier. Pritom poskytuje prehľad súčasných hrozieb; načrtáva základy efektívneho transformačného prístupu k vzdelávaniu; preskúma dôkazy o účinnosti týchto prístupov; a skúma, ako by tieto poznatky a dôkazy mohli formovať budúcnosť v oblasti mierového vzdelávania.

Čo môže vzdelávanie konkrétne (a reálne) urobiť na zmiernenie súčasných hrozieb a na podporu trvalého mieru? Čítajte viac »

Prejdite na začiatok