Správy a najdôležitejšie udalosti

UNESCO prijíma prelomové usmernenia o prierezovej úlohe vzdelávania pri presadzovaní mieru

20. novembra 2023 prijalo 194 členských štátov UNESCO na Generálnej konferencii UNESCO Odporúčanie o výchove k mieru, ľudským právam a trvalo udržateľnému rozvoju. Toto je jediný globálny nástroj na stanovovanie noriem, ktorý prostredníctvom 14 hlavných zásad stanovuje, ako by sa malo vzdelávanie využívať na dosiahnutie trvalého mieru a na podporu ľudského rozvoja.

In memoriam: Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda bol budhistický vodca, pedagóg, filozof, mierotvorca a plodný spisovateľ a básnik s celoživotným záväzkom k mieru a jadrovému odzbrojeniu, ktorý informoval o celej jeho práci, vrátane tretieho prezidenta Soka Gakkai a zakladateľa Soka Gakkai International.

Návrh uskutočniteľnosti na vytvorenie ministerstva mieru pre Kolumbiu

Globálna aliancia pre ministerstvá a infraštruktúry pre mier Latinská Amerika a karibská kapitola (GAMIP LAC) sa zapísala do medzinárodnej histórie pri budovaní ministerstiev mieru predložením návrhu na vytvorenie tejto inštitúcie kolumbijskému senátu. Návrh, ktorý uprednostňuje potrebu výchovy k mieru, je teraz k dispozícii na čítanie.

Prejdite na začiatok