jobs

Graines de Paix hľadá nového riaditeľa

Graines de Paix najíma svojho riaditeľa, aby viedol jej rastúce operácie. Bude zodpovedný za prevádzku a administratívu, bude riadiť zdravý rast organizácie v reakcii na súčasné spoločenské výzvy týkajúce sa vzdelávania a spoločenskej súdržnosti. Uzávierka prihlášok: 7. februára.

Herstory Writers Workshop hľadá zástupcu riaditeľa

Herstory Writers Workshop, organizácia, ktorá sa venuje využívaniu osobných spomienok na zmenu sŕdc, myslí a politík, hľadá pridruženého riaditeľa na čiastočný úväzok so silnými výsledkami vo vedení neziskových organizácií.

Civilná mierová služba hľadá poradcu pre mierovú výchovu (Ukrajina)

Krajinský program civilnej mierovej služby GIZ Ukrajina hľadá poradcu pre spoluprácu so šiestimi partnerskými organizáciami na rôznych témach mierového vzdelávania na národnej a regionálnej úrovni, pričom podporuje národnú školskú reformu zameranú na transformáciu ukrajinských škôl na posilňujúce a pokojné prostredie.

UNESCO hľadá programového špecialistu (vzdelávanie)

Programový špecialista je zodpovedný za to, že prispieva k vedúcej koordinačnej úlohe UNESCO pri vzdelávacej agende SDG4 2030 a podporuje a zlepšuje efektívnosť fungovania mechanizmu globálnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Uzávierka prihlášok: 6. novembra 2021.

Prejdite na začiatok