Možnosti financovania

Štipendium Youth for the SDGs – program pre Dekádu OSN pre oceánske vedy pre trvalo udržateľný rozvoj (mierová loď)

Peace Boat US oznamuje spustenie novej série programov v rámci Dekády OSN pre vedu o oceánoch pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré sa bude konať na palube lode Peace Boat na tému tohtoročného Svetového dňa oceánov OSN: „Planéta oceán: Príliv a odliv sa mení. “ Na túto cestu sú pozvaní mladí lídri z celého sveta. Termín registrácie/žiadosti o štipendium: 30. apríla 2023.

Výzva na podávanie žiadostí: Program UNAOC Young Peacebuilders Program v Latinskej Amerike a Karibiku 2023 (plne financovaný)

Otvorené sú prihlášky do programu UNAOC Young Peacebuilders Program v Latinskej Amerike a Karibiku 2023. UNAOC Young Peacebuilders je iniciatíva zameraná na vzdelávanie o mieri, ktorá je navrhnutá tak, aby podporovala mladých ľudí pri získavaní zručností, ktoré môžu posilniť ich pozitívnu úlohu v otázkach mieru a bezpečnosti. predchádzanie násilným konfliktom. (Uzávierka prihlášok: 12. marca)

Plne financované Rotary Peace Fellowships: MA alebo certifikát v mierových a rozvojových štúdiách

Podpora mieru je jednou z hlavných príčin Rotary. Plne financované Rotary Peace Fellowship, ktoré pokrýva školné a životné náklady, zvyšuje schopnosť existujúcich lídrov predchádzať konfliktom a riešiť ich tým, že im ponúka akademické školenie, skúsenosti v teréne a vytváranie profesionálnych sietí. Uzávierka prihlášok: 15. mája 2023.

Program Ikeda Center Education Fellows Program: Výzva na predkladanie návrhov

Program Education Fellows, ktorý bol založený v roku 2007, oceňuje vzdelávacie dedičstvo globálneho mierotvorcu Daisaku Ikedu a jeho cieľom je napredovať vo výskume a štipendiu v medzinárodne rastúcej oblasti štúdií Ikeda/Soka vo vzdelávaní. Fellows budú mať nárok na dva roky financovania vo výške 10,000 1 USD ročne na podporu doktorandských dizertačných prác v tejto oblasti, vrátane jej vzťahu k filozofii a praxi vzdelávania vo všeobecnosti. Prihláste sa do 2022. septembra XNUMX.

Grantová príležitosť pre projekty vedené deťmi. Prihláste sa do 31. marca 2022

Laboratórium detských riešení (CLS) sa zameriava na podporu mladých ľudí pri prijímaní opatrení na riešenie chudoby postihujúcej deti v ich komunitách prostredníctvom riešení založených na vzdelávaní a výchove k mieru. S podporou dospelých môžu skupiny detí prezentovať svoje nápady a požiadať o jeden z našich mikrograntov (v rozmedzí od 500 USD do 2000 USD) na realizáciu projektu vedeného deťmi. Uzávierka prihlášok: 31. marca.

Výzva na predkladanie žiadostí: Transformační vodcovia mieru a spravodlivosti

Vybraní kolegovia budú pozvaní na Gettysburg College na týždeň intenzívneho programovania zameraného na rozvoj ich vodcovských schopností v oblasti mieru a spravodlivosti. Po ukončení štipendia sa môžu prihlásiť všetci vysokoškolskí študenti (z Kanady, USA a Mexika), ktorým zostáva po ukončení štipendia najmenej jeden akademický rok.

Partnerstvo pre doktorandské vzdelávanie v rámci Open-Oxford-Cambridge ponúkajúce plne financované doktorandské ocenenie za mierový a protijadrový aktivistický výskum

Prihlášky sú pozývané na cenu Open-Oxford-Cambridge AHRC DTP financovanú za spoluprácu na Open University v spolupráci s Britskou knižnicou politológie a ekonomiky (LSE Library). Výskum by sa mal zamerať na tému súvisiacu s mierom a / alebo protijadrovým aktivizmom od roku 1945.

Prejdite na začiatok