Kampane

Zastavte tlačenie na školu pandémie!

„Stop the Pandemic's School Pushout,“ výzva na akciu Kampaň za dôstojnosť v školách v Kalifornii, odhaľuje systémový štrukturálny rasizmus školskej dochádzky v Amerike a ako vzdelávacie reakcie v rámci COVID-19 slúžili iba na ďalšiu marginalizáciu tých najzraniteľnejších. 

Sprievodca zdrojmi pre pedagógov v oblasti klímy

VÝZVA NA AKCIU PRE VZDELÁVATEĽOV! Nespočetné množstvo mladých ľudí po celom svete vyšlo za posledný rok zo svojich tried, aby od politikov vyžadovali skutočné opatrenia v oblasti klímy. 20. septembra ste pozvaní, aby ste ich podporili v rámci globálneho #ClimateStrike pri požadovaní riešení klimatickej krízy. Sprievodca zdrojmi pre pedagógov uvádza praktické kroky, ktoré môžete podniknúť v škole i mimo nej.

Zahájenie národnej kampane za vzdelávanie k mieru v Kamerune

Združenie Kamerunská nadácia mieru s podporou Globálnej kampane za mierové vzdelávanie spúšťa 28. februára v Kamerune Národnú kampaň za mierové vzdelávanie. Účelom tejto kampane je zvýšiť povedomie o možnostiach a stratégiách návratu k mieru v rozdelený Kamerun.

Sezóna nenásilia pre pedagógov

Sezóna Gándhího kráľa pre nenásilie sa začína 30. januára a predstavuje si 64 kalendárnych dní medzi pamätným výročím atentátu na Mahatmu Gándhího a dňa 4. apríla na Dr. Martina Luthera Kinga ml.

Projekt zapojenia do volebného kampusu

Campus Election Engagement Project (CEEP) je národný nestranný projekt, ktorý pomáha americkým univerzitám a univerzitám motivovať ich 20 miliónov študentov k registrácii, dobrovoľníctvu v kampaniach, vzdelávaniu a účasti na voľbách. Zameriavajú sa na to, ako môžu administrátori, učitelia, zamestnanci a vedúci študenti pomôcť zapojiť študentov. V súčasnosti sa do volieb v roku 2016 zapájajú aj školy.

Prejdite na začiatok