Správy o činnosti

Kresťanské fórum Dimapur navštevuje Manipur na mierovej a humanitárnej misii uprostred prebiehajúceho konfliktu (India)

Okrem distribúcie reliéfnych materiálov kresťanské fórum Dimapur zdôraznilo aj význam interakcie s medzináboženskými skupinami a intelektuálmi z komunít Meithei. Tento aspekt misie bol zameraný na podporu dialógu, porozumenia a spoločenskej harmónie, presadzovanie myšlienky mierového spolunažívania medzi rôznymi náboženskými a kultúrnymi skupinami.

Škola prijíma pravdu (Kolumbia)

Viac ako 9 vzdelávacích inštitúcií v celej Kolumbii si 1,300. júna pripomenulo prvé výročie doručenia Záverečnej správy Komisie pravdy. V spoločnosti organizácií občianskej spoločnosti a školských sekretariátov sa školy zorganizovali, aby prežili špeciálny deň so svojimi vzdelávacími komunitami a otvorili cestu dialógu a úvahám o hodnote pravdy v spolužití a histórii kolumbijského ozbrojeného konfliktu.

Prejdite na začiatok