Dilemy a nádeje na výchovu k ľudským právam

Špeciálne vydanie „Dilemy a nádeje vo vzdelávaní v oblasti ľudských práv“ vydalo vydavateľstvo Vyhliadky: Porovnávací prehľad komparatívneho vzdelávania. Tento problém sa dá nájsť tu online.

Tento problém predstavuje príklady z globálneho juhu a globálneho severu, ktoré skúmajú nedávne teórie, výzvy a riešenia na umožnenie transformatívneho prístupu k VLP prostredníctvom a proti optike štátnej moci. Články čerpajú z príkladov z Čile, Číny, Grécka, Pakistanu, Indie, Holandska, Južnej Afriky, Švajčiarska a USA a skúmajú priepasť medzi emancipačnými koreňmi VLP a prežívanými vzdelávacími politikami a postupmi štátov a škôl.

Buďte prvý komentár

Pripojte sa do diskusie ...