Správy a najdôležitejšie udalosti

Južný Sudán s podporou organizácie Save the Children spúšťa „Smernice vyhlásenia o bezpečnej škole“ s cieľom chrániť školy pred vojenským využitím

Deklarácia bezpečných škôl je medzivládnym politickým záväzkom, ktorý poskytuje krajinám príležitosť vyjadriť podporu pri ochrane študentov, učiteľov, škôl a univerzít pred útokmi počas ozbrojených konfliktov; dôležitosť pokračovania vo vzdelávaní počas ozbrojeného konfliktu; a vykonávanie konkrétnych opatrení na odradenie od vojenského využívania škôl. [Pokračovať v čítaní…]

jobs

Inštitút vzdelávania pre mier a udržateľný rozvoj UNESCO Mahátmu Gándhího hľadá dôstojníka pre politiku vzdelávania

Inštitút vzdelávania pre mier a trvalo udržateľný rozvoj UNESCO (MGIEP) hľadá dôstojníka pre politiku vzdelávania, ktorý by prispel k analýze politiky relevantnej pre cieľ udržateľného rozvoja 4.7 smerom k vzdelávaniu pre budovanie mierových a udržateľných spoločností na celom svete. Uzávierka prihlášok: 31. októbra. [Pokračovať v čítaní…]