Akčné výstrahy

Pozvánka pre mládež na účasť v prieskume mieru a bezpečnosti študentských škôl

Výskumná pracovníčka Cheryl Lynn Duckworth hľadá študentov verejnej školy v USA (vo veku 14 - 20 rokov), ktorí by sa chceli podeliť o svoje názory na mierovú a bezpečnostnú politiku svojich škôl pre národný prieskum, ktorý by prispel k štúdii aplikujúcej ľudský bezpečnostný objektív na porozumenie a riešenie konfliktov a násilia na školách. Patria sem politiky, ako sú cvičenia v podobe aktívnych strelcov, využitie pracovníkov školských zdrojov (polícia) v školách, učitelia ozbrojovania, programy proti šikanovaniu a mediácia / poradenstvo medzi rovesníkmi.   [Pokračovať v čítaní…]