Názor

Hlboké americké korene streľby v Atlante

Tento dokument z denníka The New York Times ukazuje, že zbližovanie útlaku, ktorý čelia tí, ktorí sú najviac zaťažení systémovým a štrukturálnym násilím, je tiež najzraniteľnejších voči mnohým formám fyzického násilia vrátane vraždy. Vyzýva mierových pedagógov, aby si uvedomovali zbližovanie ako základ pre skúmanie problému vymýšľania študijných skúseností s cieľom osvetliť predsudky a diskriminačné hodnoty, ktoré uľahčujú správanie a udržiavajú štruktúry. [Pokračovať v čítaní…]

Správy a najdôležitejšie udalosti

Univerzity zapájajúce mužov do ukončenia násilia páchaného na ženách

Programy prevencie násilia mužov (MVP) sa snažia transformovať ticho a nečinnosť mužov na spojenectvo a zmeny. Malo by však byť zrejmé: MVP je doplnkovým prístupom k inej práci v oblasti násilia páchaného na ženách (VAW). Nejde o to, aby sa muži sústredili, ale aby sa podporoval ženský aktivizmus, výskum a vedenie k cieľu ukončiť VAW všade, kde je to možné. [Pokračovať v čítaní…]