mesiac: decembra 2020

Zodpovednosť prekonáva beztrestnosť

Beztrestnosť za trestné činy na ženách je spochybňovaná celosvetovými ženskými hnutiami, ktoré sa mobilizujú, aby nahradili beztrestnosť zodpovednosťou, o čom svedčí aj nedávne rozhodnutie súdu v Keni. Tento článok skúma problematiku beztrestnosti a úlohu mierového vzdelávania pri presadzovaní zodpovednosti prostredníctvom opatrení občanov.

Prejdite na začiatok