osnovy

Zrevidovanie našej pedagogiky v kráčaní cestou k novej normálnosti

Toto spojenie Corona je pedagogickým spoločníkom k predchádzajúcemu uverejneniu „Manifestu pre novú normálnosť“. So zameraním na víziu transformovaného sveta, ktorý informuje o manifeste, sa Betty Reardon zasadzuje o preskúmanie a revíziu postupov v oblasti mierového vzdelávania, aby táto oblasť mohla lepšie pripraviť občanov na konanie v tejto mimoriadnej príležitosti. [Pokračovať v čítaní…]

Akčné výstrahy

Manifest za novú normálnosť

V tomto stretnutí Corona predstavujeme Manifest pre novú normálnosť, kampaň Latinskoamerickej rady pre mierový výskum (CLAIP), ktorej účelom je generovať prúd kritického názoru na normálnosť pred pandémiou. Cieľom tejto kampane je tiež stimulovať záväzok občanov k participatívnemu budovaniu novej spravodlivej a nevyhnutnej normality prostredníctvom vedomia a kolektívnej reflexie.
[Pokračovať v čítaní…]

Správy a najdôležitejšie udalosti

Výchova k mieru v vystrašenom svete

Colins Imoh, nigérijský mierový pedagóg, uvažuje o tom, ako sú niektoré zo základných konceptov mierového vzdelávania, medzi nimi rovnosť, solidarita a univerzálnosť, spochybnené bezprecedentnými podmienkami pandémie, v ktorej sú všetci doslova „v strachu o svoje životy“. . “ [Pokračovať v čítaní…]