júla 2019

Vypočutie všetkých hlasov, inkluzívny prístup k mieru (Mjanmarsko)

V júni 2019 Združenie pre rozvoj mládeže Kadu spojilo mladých ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev z celého Sagaingského regiónu, aby diskutovali o mieri. Mládež z menšinových etnických komunít sa pripojila k zástupcom vlády, občianskych spoločností a politických strán, aby nadviazala inkluzívny rozhovor o mierovom procese. 

Je mier pre triedu príliš kontroverzný?

Isabel Cartwright, manažérka programu mierového vzdelávania v Quakers v Británii, skúma, prečo by sa učitelia nemali vyhýbať „kontroverzným“ problémom v triede.

naučiť sa odzbrojiť

Naučiť sa odzbrojiť

Toto je posledný príspevok retrospektívnej série, ktorá prehodnocuje šesť desaťročí publikácií Betty Reardonovej o mierovom vzdelávaní. „Naučiť sa odzbrojiť“ je zhrnutím niektorých stálych základných pojmov a normatívnych presvedčení, ktoré vplývali do jej práce za posledné štyri desaťročia, a výzvou nazerať na výchovu k mieru ako na základnú stratégiu implementácie návrhov a mierovej politiky. .

Prejdite na začiatok