Správy o činnosti

Fundación Escuelas de Paz: Ilustrácia umenia mieru (Kolumbia)

Fundación Escuelas de Paz hrá dôležitú úlohu v rozvíjajúcich sa viacúrovňových a viacrozmerných prístupoch k mieru v Kolumbii podporou programov, ktoré vzdelávajú mládež v oblasti budovania mieru prostredníctvom mnohých projektov. Jedným z ich súčasných projektov je „Hudba, umenie a pamäť: Metalová mládež transformujúca sociálnu štruktúru“. [Pokračovať v čítaní…]