Urobte si 10-minútový prieskum, ktorý vám pomôže vytvoriť globálnu politiku podporujúcu mierové vzdelávanie

Globálna kampaň za mierovú výchovu po konzultácii s UNESCO podporuje proces hodnotenia Odporúčania z roku 1974 týkajúceho sa vzdelávania pre medzinárodné porozumenie, spoluprácu a mier. Dôrazne odporúčame, aby ste sa zúčastnili tohto prieskumu, čo je významná príležitosť prispieť svojím hlasom ku globálnej politike na podporu výchovy k mieru.

* Verzia vo français ci-dessous * *en español a continuación*

Urobte si 10-minútový prieskum, ktorý vám pomôže vytvoriť globálnu politiku výchovy k mieru

UNESCO vykonáva celosvetový prieskum s cieľom zhromaždiť informácie, ktoré pomôžu zrevidovať významný právny nástroj v oblasti vzdelávania pre medzinárodné porozumenie, spoluprácu, mier, ľudské práva a udržateľnosť životného prostredia, známy ako 1974 Odporúčanie.

Pozývame vás, aby ste sa zúčastnili na procese revízie vyplnením 10-minútového prieskumu. Zdieľajte to so svojimi sieťami a pomôžte formovať globálnu politiku v oblasti vzdelávania.

Teraz je čas zabezpečiť, aby bol váš hlas vypočutý a spočítaný.

Termín na odpoveď je 1. marca 2022.

Prieskum je dostupný v ANGLIČTINA /  FRENCH / ŠPANIELSKE

Viac informácií o tom, ako UNESCO podporuje revíziu odporúčania z roku 1974, nájdete na našej stránke internetová stránka.

Pozn. – Tento prieskum je rozsiahlym a počiatočným hodnotením viacerých zainteresovaných strán, ktoré prispeje k procesu technických konzultácií, ktorý v súčasnosti podporuje UNESCO. Predpokladajú sa aj formálne konzultácie so zástupcami krajín, ale v neskoršej fáze. Viac informácií o rôznych fázach procesu revízie nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke.

ZÍSKAJTE PRIESKUM ZÍSKAJTE VIAC O ODPORÚČANÍ Z ROKU 1974

Sekretariát pre revíziu odporúčania z roku 1974: 1974recommendation@unesco.org


Odpoveď na otázku 10 minút pred novým pomocníkom a odborníkom na politique mondiale en matière d'éducation

L'UNESCO mène une enquête mondiale afin de recueillir des information qui permettront de réviser un instrument juridique de référence sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales, les droits de l'Homrabilime et lavi nom de Odporúčanie z roku 1974.

Nové pozvánky zúčastňujúce sa procesu revízie a odpovede trvajúcej 10 minút. Zúčastnite sa diskusie medzi výskumami a prispejte k hľadaniu na svetových politikov v matičnom vzdelávaní.

C'est le moment de vous surer que votre voix soit entendue et prize en compte.

Dátum limitu na répondre est le 1er mars 2022.

L'enquête est disponible en ENGLISH /  FRANÇAIS / ŠPANIELSKE

Pour plus d'informations sur la façon dont l'UNESCO soutient la révision de la Recommandation de 1974, veuillez visiter notre stránka web dédiée.

Pozn. – Cette enquête est un vaste exercice d'évaluation initiale a multipartite qui contribuera au process de konzultačná technika aktuálnej platnosti podľa UNESCO. Une consultant formelle avec les représentants des pays est également prevue, mais à un stade ultérieur. Pour plus d'informations sur les defférentes phases du processus de révision, veuillez consulter le site web dédié uvedené plus haut.

PARTICIPEZ À L'ENQUÊTE PLUS D'INFORMATIONS SUR LA RECOMMANDATION DE 1974

Le Secrétariat pour la Révision de la Recommandation z roku 1974: 1974recommendation@unesco.org


Odpovedzte na 10 minútovú odpoveď na konfiguráciu svetových pravidiel vzdelávania

La UNESCO está llevando a cabo una encuesta mundial para recopilar informationón que contribuirá a revisar un instrumento jurídico histórico sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la educaciido derechados cobilis a colosenio human Odporúčanie z roku 1974.

Pozvánka a účasť na procese revízie. Odpovedzte na odpoveď za 10 minút, porovnajte ju s novými a prispejte a konfigurujte politicu educativa mundial.

Ahora es el momento de asegurar que su voz sea escuchada y contada.

Dátum ukončenia odozvy bude 1. marca 2022.

La encuesta está disponible en SLOVENSKY / FRANCES / ESPAÑOL

Ďalšie informácie týkajúce sa zoznamu UNESCO sú apoyando la revízia odporúčaní z roku 1974, visite nuestro webová stránka venovaná.

NB – Esta encuesta es un amplio ejercicio de evaluación inicial y de múltiples partes interesadas que contribuirá al processo de consulta técnica que Actualmente apoya la UNESCO. También está prevista una consulta formal con los representantes de los países, pero en una fase posterior. Viac informácií o rôznych fázach procesu revízie nájdete na webovej stránke s predchádzajúcou verziou.

PARTICIPE EN LA ENCUESTA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA RECOMENDACIÓN DE 1974

Secretaría para la Revisión de la Recomendación z roku 1974: 1974recommendation@unesco.org

zavrieť
Pripojte sa ku kampani a pomôžte nám #SpreadPeaceEd!
Pošlite mi prosím e-maily:

Pripojte sa do diskusie ...

Prejdite na začiatok