#equitate educațională

Centrul universitar pentru justiție socială din Georgetown caută director adjunct pentru programe de echitate educațională

Centrul pentru Justiție Socială al Universității Georgetown caută un director adjunct pentru programe de echitate educațională care să supravegheze, să îndrume și să antreneze studenții din Georgetown în oportunități de serviciu și justiție socială prin programe de alfabetizare, matematică și științe pentru PK3 până la tinerii din clasa a V-a.

Educația pentru drepturile omului: teorie, cercetare, practică

Reunind vocile liderilor și cercetătorilor profund angajați în înțelegerea politicii și posibilităților educației pentru drepturile omului ca domeniu de cercetare, Educația pentru Drepturile Omului a Monisha Bajaj ne modelează înțelegerea practicilor și proceselor disciplinei și demonstrează modurile în care aceasta a a evoluat într-o constelație semnificativă de bursă, politică, reformă curriculară și pedagogie. Contribuțiile pionierilor în domeniu, precum și ale cercetătorilor emergenți, constituie acest manual fundamental.

Derulaţi în sus