Co musisz wiedzieć o zapobieganiu brutalnemu ekstremizmowi poprzez edukację (UNESCO)

(Opublikowane z: UNESCO. 10 lutego 2023 r)

Czym jest brutalny ekstremizm?

Ponieważ nikt nie rodzi się brutalnym ekstremistą, ale się go kształtuje i podsyca. Edukacja jest potężnym narzędziem budowania odporności uczniów na brutalny ekstremizm. Pomaga wzmocnić ich zaangażowanie na rzecz niestosowania przemocy i pokoju, w szczególności poprzez odniesienie się do narracji pełnych nienawiści i przemocy.

Brutalny ekstremizm stanowi zagrożenie dla pokoju i tolerancji. Stanowi ciągłe zagrożenie dla bezpieczeństwa, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Żaden kraj ani region na świecie nie jest dziś odporny na jego niszczycielskie skutki. Nie wystarczy temu przeciwdziałać: musimy temu zapobiegać. Ponieważ nikt nie rodzi się brutalnym ekstremistą, ale się go kształtuje i podsyca. Edukacja jest potężnym narzędziem budowania odporności uczniów na brutalny ekstremizm. Pomaga wzmocnić ich zaangażowanie na rzecz niestosowania przemocy i pokoju, w szczególności poprzez odniesienie się do narracji pełnych nienawiści i przemocy. Tę kluczową pracę należy rozpocząć możliwie najwcześniej, na ławach szkół. UNESCO pomaga krajom w realizacji programów edukacyjnych, które pomagają budować odporność uczniów na brutalny ekstremizm i łagodzić przyczyny tego zjawiska.

Jaka jest rola UNESCO w zapobieganiu brutalnemu ekstremizmowi?

UNESCO pomaga krajom zająć się przyczynami brutalnego ekstremizmu w ramach swojego programu dot globalna edukacja obywatelska. Działa na rzecz wzmocnienia potencjału krajowych systemów edukacji (np. polityki, nauczycieli, treści edukacyjnych), aby wnieść wkład w krajowe działania profilaktyczne.

  • Globalne rzecznictwo: UNESCO współpracuje ze specjalistami ds. edukacji z całego świata, aby zbudować międzynarodowy konsensus co do potrzeby zwiększonego i opartego na prawach człowieka zaangażowania sektora edukacji w zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi oraz zidentyfikować i zbadać konkretne i kompleksowe reakcje sektora edukacyjnego na zagrożenia brutalnego ekstremizmu.
  • Opracowanie wytycznych: UNESCO pomaga decydentom w planowaniu i wdrażaniu skutecznych i odpowiednich działań związanych z edukacją, przyczyniając się do krajowych wysiłków PVE, zarówno w kontekście formalnym, jak i pozaformalnym, oraz na różnych poziomach (szkolenie średnie, techniczne i zawodowe, szkolnictwo wyższe). Praca ta obejmuje także wspieranie nauczycieli w zarządzaniu dyskusjami w klasie na temat PVE i radykalizacji postaw oraz tworzenie w klasie klimatu włączającego i sprzyjającego dialogowi pełnemu szacunku, otwartej dyskusji i krytycznemu myśleniu.
  • Wzmocnienie wydajności: UNESCO opracowuje inicjatywy mające na celu budowanie potencjału specjalistów w dziedzinie edukacji w zakresie przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi poprzez edukację obywatelską na skalę globalną i zapobieganie ludobójstwu, we współpracy z Międzynarodowym Instytutem UNESCO ds. Budowania Potencjału w Afryce (IICBA) oraz Centrum Edukacji dla Porozumienia Międzynarodowego dla Azji i Pacyfiku (APCEIU).

Jakie zasoby udostępnia UNESCO?

Działania UNESCO mające na celu zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi poprzez edukację (PVE-E) mają na celu wzmocnienie potencjału krajowych systemów edukacji (np. polityki, nauczycieli, treści edukacyjnych), aby w odpowiedni i skuteczny sposób przyczyniać się do krajowych wysiłków zapobiegawczych.

  • W razie zamówieenia projektu  decydenci or dawców– zapewnia UNESCO wskazówki dotyczące wzmocnienia zdolność instytucji edukacyjnych do zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi.
  • W razie zamówieenia projektu  nauczycieliUNESCO opracowało poradnik, jak rozmawiać o brutalnym ekstremizmie i powiązane kwestie sporne z uczniami. Narzędzie pomaga nauczycielom zrozumieć brutalny ekstremizm i zapewnia praktyczne porady dotyczące tego, kiedy i jak omawiać kwestię brutalnego ekstremizmu wśród uczniów. Pomaga także nauczycielom stworzyć w klasie klimat włączający i sprzyjający dialogowi pełnemu szacunku, otwartej dyskusji i krytycznemu myśleniu.
  • W razie zamówieenia projektu  młodzież zainteresowany włączeniem się w działania profilaktyczne, Instytut Edukacji na rzecz Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO im. Mahatmy Gandhiego (MGIEP) utworzył praktyczne zalecenia skupione na młodzieży i inicjatywy dla szerokiego grona zainteresowanych stron oraz budowanie potencjału młodzieży w zakresie uczenia się społecznego i emocjonalnego.
  • W razie zamówieenia projektu  wszystkich interesariuszy zajmujących się edukacją chcąc poznać poglądy młodych ludzi na temat pracy włożonej w zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi, UNESCO stworzyło: przewodnik oparty na wkładzie ponad 2,000 młodych ludzi z całego świata. Zawiera zestaw praktycznych wskazówek dla nauczycieli, administratorów szkół, decydentów, rodzin, przywódców religijnych i innych nieformalnych wpływowych osób.

Zajmowanie się wszelkimi formami dyskryminacji i mowy nienawiści przyczynia się do budowania odporności uczniów na brutalne ideologie ekstremistyczne oraz do wspierania ich zaangażowania na rzecz niestosowania przemocy i pokoju.

Zajmowanie się wszelkimi formami dyskryminacji i mowy nienawiści przyczynia się do budowania odporności uczniów na brutalne ideologie ekstremistyczne oraz do wspierania ich zaangażowania na rzecz niestosowania przemocy i pokoju. Dlatego UNESCO opracowało szeroką gamę przydatnych materiałów na ten temat globalna edukacja obywatelskazajmując się antysemityzmem , edukację na rzecz praworządnościodnosząc się do teorii spiskowych i mowy nienawiści.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło 12 lutego Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi w sytuacjach sprzyjających terroryzmowi. Ma na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z brutalnym ekstremizmem oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Obchody tego dnia podkreślają ważną rolę organizacji międzyrządowych, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, przywódców religijnych i mediów w zwalczaniu terroryzmu i zapobieganiu brutalnemu ekstremizmowi.

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry