UNESCO poszukuje stażystów edukacyjnych

Sekcja Globalnego Obywatelstwa i Edukacji na rzecz Pokoju w ramach Wydziału ds. Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju odpowiada za koordynację i realizację działań związanych z Globalną edukacją obywatelską (GCED) oraz koordynuje m.in. Brutalny ekstremizm.

GCED jest strategicznym obszarem programu Sektora Edukacji UNESCO i opiera się na pracy na rzecz Pokoju i Edukacji o Prawach Człowieka. Jego celem jest umożliwienie uczącym się przyjmowania aktywnych ról, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom i rozwiązywać je oraz stać się aktywnymi współtwórcami bardziej pokojowego, tolerancyjnego, integracyjnego i sprawiedliwego świata. GCED przyczynia się do osiągnięcia celu 4.7 celu 4 dotyczącego edukacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Cele nauczania są opisane w publikacji UNESCO „Global Citizenship Education – Topics and Learning Objectives” (Global Citizenship Education – Topics and Learning Objectives, UNESCO, maj 2015 r.) http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf). Pod parasolem GCED UNESCO rozwinęło kilka kierunków działań: Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi poprzez edukację, Edukacja o Holokauście i ludobójstwie, Międzykulturowość i wielojęzyczność w edukacji, Edukacja o prawach człowieka, Edukacja na rzecz rządów prawa.

W ramach swojej roli jako Punktu Kontaktowego ds. Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi w ramach UNESCO, Sekcja jest również odpowiedzialna za koordynację działań w tej dziedzinie w całej UNESCO, w tym w celu składania sprawozdań Radzie Wykonawczej UNESCO i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PRZEGLĄD FUNKCJI STANOWISKA

Pod nadzorem Szefa Sekcji Globalne obywatelstwo i edukacja na rzecz pokojuoraz w ścisłej współpracy z członkami drugiego zespołu, osoba zasiedziała będzie odpowiedzialna za wspieranie zespołu Sekcji w projektowanie, rozwój, produkcja i realizacja warsztatów budowania potencjału online organizowanych przez Sekcję dla profesjonalistów w dziedzinie edukacji z całego świata (w różnych strefach czasowych) na tematy takie jak zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi (w tym walka z antysemityzmem i mową nienawiści), promowanie praworządności i uczestnictwa demokratycznego, różnorodności kulturowej. Będzie również uczestniczył w tworzeniu i przeglądaniu materiałów instruktażowych online.

Ten staż będzie w szczególności obejmował pomoc Sekcji w osiągnięciu następujących celów:

 1. Projektuj i prowadź warsztaty online w oparciu o treści przygotowane do uczenia się twarzą w twarz, które należy dostosować do sposobów komunikacji online.
 2. Projektuj, rozwijaj i dostarczaj warsztaty online i materiały instruktażowe.

Długi opis

Stażysta będzie podjąć następujące zadania:

 • Określ realistyczne cele nauczania dla uczenia się online poprzez warsztaty;
 • Ustrukturyzuj programy warsztatów, aby osiągnąć cele uczenia się za pomocą narzędzia online (zdefiniuj bloki nauczania, przebieg szkolenia, równowagę między sesjami plenarnymi, grupy breakoutowe i pracę niezależną, itp.);
 • W razie potrzeby skonfiguruj platformę IT UNESCO zgodnie z potrzebami warsztatów i zgodnie z polityką IT UNESCO (NB-UNESCO używa domyślnie Microsoft Teams lub ZOOM);
 • Projektuj, opracowuj i twórz materiały instruktażowe, które są dostosowane i odpowiednie do nauki online. Nie jest wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie substancji. Treści szkoleniowe zapewnia Sekcja;
 • Apomoc w ułatwieniu warsztatów: tj. pomoc w usprawnieniu procesu w razie potrzeby, zapewnienie wsparcia technicznego w razie potrzeby do uruchomienia platformy IT, wsparcie łączności uczestnika w razie potrzeby itp.

KOMPETENCJE (Podstawowe / Kierownicze)

 • Odpowiedzialność (C)
 • Komunikacja (C)
 • Innowacje (C)
 • Dzielenie się wiedzą i ciągłe doskonalenie (C)
 • Planowanie i organizowanie (C)
 • Koncentracja na wynikach (C)
 • Praca zespołowa (C)
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Ramy kompetencji UNESCO.

WYMAGANE KWALIFIKACJE

Wykształcenie: Licencjat z pedagogiki, nauk społecznych, humanistycznych lub innych przedmiotów związanych z projektowaniem nauczania.

Umiejętności językowe: Wymagana jest doskonała znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka francuskiego lub hiszpańskiego.

Konkretne umiejętności na staż:
• Doświadczenie w dziedzinach IT i technologii warsztatów online;
• Doskonałe umiejętności komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim;
• Doskonałe umiejętności interpersonalne, zarządzania czasem i pracy zespołowej;
• Znajomość najlepszych praktyk w zakresie opracowywania programów nauczania i edukacji opartej na kompetencjach oraz strategii aktywnego uczenia się;
• Znajomość systemów zarządzania nauką, synchronicznego nauczania i narzędzi do przechwytywania wideo;
• Biegła znajomość obsługi komputera (MSWord, Excel, PowerPoint itp.) 

•      Możliwość pracy samodzielnej i zdalnej w dynamicznym i szybkim środowisku.

Długi opis

Kompetencje i umiejętności ogólne:

 • Silna pojemność oraz otwartość na utrzymywanie efektywnych relacji roboczych w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym oraz na efektywną pracę, z inicjatywą i motywacją, w środowisku zespołowym;
 • Dbałość o szczegóły i jakość pracy, równoważona umiejętnością dotrzymywania napiętych terminów i pracy pod presją;
 • Umiejętność śledzenia na bieżąco nowych wydarzeń i trendów w edukacji;
 • Zdolność do elastyczności i etyki zawodowej pracy, taktu i dyskrecji.

NADZÓR

Metodologia nadzoru

Plan pracy zostanie opracowany w porozumieniu z operatorem zasiedziałym, aby nakreślić konkretne zadania i terminy związane z obowiązkami i odpowiedzialnością. Plan pracy będzie okresowo weryfikowany i aktualizowany w porozumieniu z operatorem zasiedziałym.

Wyniki przygotowane przez osobę zasiedziałą zostaną zrecenzowane przez odpowiedniego specjalistę ds. edukacji z Sekcji GCP, z którą będzie współpracować, oprócz ogólnego zapewnienia jakości przez szefa Sekcji.

Pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem Szefa Sekcji GCP, osoba zasiedziała będzie miała możliwość pracy w zespole, współdziałając z innymi specjalistami ds. programów w Wydziale, Sektorze Edukacji i sieci UNESCO, a także z interesariuszami zewnętrznymi.

Czas

37,5 godziny tygodniowo, 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.
Rozpoczęcie tak szybko, jak to możliwe. Możliwy jest również układ w niepełnym wymiarze godzin.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

 • Należy pamiętać, że wszyscy kandydaci muszą wypełnić aplikację on-line i podać pełne i dokładne informacje. W złożonym wniosku nie można wprowadzać żadnych zmian.
 • Możesz złożyć tylko jeden wniosek.
 • Nawet jeśli się kwalifikujesz, nie ma gwarancji umieszczenia. Otrzymujemy więcej zgłoszeń od wykwalifikowanych kandydatów niż jesteśmy w stanie złożyć.
 • Twoja aplikacja pozostanie w naszej bazie danych przez okres sześciu miesięcy.
 • Nie odpowiadamy na każdego kandydata. Jeśli zostanie wybrana, menedżer skontaktuje się z Tobą bezpośrednio. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie otrzymasz żadnej aktualizacji, oznacza to, że Twoja aplikacja nie została rozpatrzona pozytywnie.

ODSZKODOWANIE

UNESCO nie wynagradza stażystów. Nie ma żadnej rekompensaty finansowej ani jakiejkolwiek rekompensaty za zadania stażowe.

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry