UNESCO ubiega się o doc. Specjalista ds. Projektów w Globalnym Obywatelstwie i Edukacji na rzecz Pokoju

Numer pocztowy: ED/PA 182
Ocena: P-2
Sektor nadrzędny: Sektor Edukacji (ED)
Duty Station: Paryż
Rodzinna praca: Edukacja
Typ kontraktu: Powołanie projektu
Czas trwania kontraktu: 1 roku
Rekrutacja otwarta dla kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych
Termin składania wniosków (Północ w Paryżu): 18 czerwca-2021
Podstawowe wartości UNESCO: Zaangażowanie w organizację, uczciwość, poszanowanie różnorodności, profesjonalizm
Czas trwania kontraktu: 1 rok z możliwością przedłużenia w zależności od dostępności środków i wyników.

kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek

PRZEGLĄD FUNKCJI STANOWISKA

Powołanie Projektu będzie odbywać się w Sekcji Globalnego Obywatelstwa i Pokoju Edukacji w Sektorze Edukacji (GCP), pod ogólnym zwierzchnictwem Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Edukacji, pod kierunkiem Dyrektora Wydziału ds. Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju, oraz bezpośredni nadzór nad szefem Sekcji Globalnego Obywatelstwa i Edukacji Pokoju oraz w ścisłej współpracy z odpowiednim specjalistą programowym. Praca będzie prowadzona w środowisku zespołowym, w ścisłej współpracy z przełożonym i kolegami z sekcji.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI I OBOWIĄZKI

Operator zasiedziały przyczyni się do rozwoju i koordynacji działań Sektora związanych z globalną edukacją obywatelską, a w szczególności z kwestiami związanymi z edukacją o Holokauście i ludobójstwie oraz zwalczaniu antysemityzmu poprzez edukację, we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w terenie i w środowisku akademickim. Obejmuje to w szczególności, ale nie wyłącznie:

1. W kontekście walki z antysemityzmem oraz promowania edukacji o Holokauście i ludobójstwie:

Wspierać opracowywanie wskazówek technicznych i wdrażanie możliwości budowania potencjału (online i prezentacja) dla interesariuszy edukacji w zakresie zwalczania antysemityzmu poprzez edukację.

  • Koordynować rozwój kursów e-learningowych na temat przeciwdziałania antysemityzmowi poprzez edukację oraz przemocy w przeszłości poprzez edukację, we współpracy z OBWE/ODIHR, Amerykańskim Muzeum Pamięci Holokaustu i innymi zainteresowanymi stronami, w tym z sektora prywatnego.
  • Wspieraj pozyskiwanie funduszy, w tym opracowywanie koncepcji i propozycji projektów.

2. W kontekście promowania globalnej edukacji obywatelskiej:

  • Wsparcie na żądanie prac związanych z edukacją o Holokauście i ludobójstwie, zapobieganiu brutalnemu ekstremizmowi i zajmowaniu się mową nienawiści. Obejmie to w szczególności opracowanie koncepcji dotyczących pozyskiwania funduszy, korespondencji i komunikatów, a także sprawozdań i opracowań technicznych.
  • Przyczynić się do rozwoju poradnictwa w zakresie uczenia się społecznego i emocjonalnego oraz zapewnić, aby ten wymiar uczenia się był uwzględniany we wszystkich powyżej opisanych zadaniach, gdy jest to właściwe.
  • Wspieraj komunikację (strona internetowa, media społecznościowe i inne rodzaje wsparcia), zasięg, rzecznictwo, mobilizacja zasobów we wszystkich wyżej wymienionych działaniach.
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry