Badanie wdrażania młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej

4 listopada Global Network of Women Peacebuilders organizuje wirtualne konsultacje z kobiecym społeczeństwem obywatelskim i organizacjami młodzieżowymi na temat Młodzieży, Pokoju i Bezpieczeństwa. Celem konsultacji jest sformułowanie konkretnych zaleceń mających na celu wzmocnienie roli ASEAN we wspieraniu przywództwa kobiet w budowaniu pokoju i akcji humanitarnej oraz skutecznej realizacji programu YPS. [Kontynuuj czytanie…]

Wiadomości i najważniejsze informacje

Młodzież, pokój i bezpieczeństwo - podręcznik programowania

Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowała podręcznik skupiający się na zaangażowaniu młodych ludzi w budowanie pokoju. Inwestowanie w zdolności, agencję i przywództwo młodych budowniczych pokoju może wzmocnić ich zdolność do wspólnego przewodzenia wysiłkom pokojowym i wykorzystania ich umiejętności do radzenia sobie z innymi wyzwaniami, które ich dotyczą, zarówno podczas, jak i po pandemii COVID-19. [Kontynuuj czytanie…]