#Świat poza wojną

Edukacja na rzecz pokoju i działania na rzecz wpływu: w kierunku modelu międzypokoleniowego, kierowanego przez młodzież i międzykulturowego budowania pokoju

Ten artykuł przedstawia Peace Education and Action for Impact (PEAI), program rozwoju przywództwa, którego celem jest łączenie i wspieranie młodych budowniczych pokoju. Omawia czym jest PEAI, jak działa i dlaczego został stworzony. Daje również wgląd w prace, które miały miejsce w 2021 r. – angażując młodzież i społeczności w 12 krajach – oraz plany na przyszłość. Lekcje z PEAI są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych edukacją i inicjatywami w zakresie budowania pokoju, które są prowadzone przez młodzież, wspierane przez dorosłych i zaangażowane w społeczność.

Zniesienie wojny 201 (6-tygodniowy kurs online)

War Abolition 201 to sześciotygodniowy kurs online (10 października 20 listopada) dający uczestnikom możliwość uczenia się, prowadzenia dialogu i opracowywania strategii zmian z ekspertami World BEYOND War, działaczami rówieśniczymi i twórcami zmian z całego świata.

Zniesienie wojny 101 (świat POZA wojną)

War Abolition 101 to sześciotygodniowy kurs online (18 kwietnia – 29 maja), który daje uczestnikom możliwość uczenia się, prowadzenia dialogu i opracowywania strategii zmian z ekspertami World BEYOND War, działaczami rówieśniczymi i twórcami zmian z całego świata.

Ukraiński pacyfista Jurij Szeliażenko o tym, jak wesprzeć sprawę pokoju

Yurii Sheliazhenko, sekretarz wykonawczy Ukraińskiego Ruchu Pacyfistycznego, podkreśla znaczenie edukacji pokojowej dla przezwyciężenia strachu i nienawiści, przyjęcia rozwiązań pokojowych i wspierania rozwoju kultury pokoju na Ukrainie. Bada również problem zmilitaryzowanego porządku globalnego oraz to, jak perspektywa pokojowego globalnego zarządzania w przyszłym świecie bez armii i granic pomoże w deeskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i wschodnio-zachodniego zagrażającego nuklearnej apokalipsie.

Wojna i militaryzm: międzypokoleniowy dialog między kulturami

W seminarium internetowym „Wojna i militaryzm: dialog międzypokoleniowy między kulturami” prowadzonym przez World BEYOND War zbadano przyczyny i skutki wojny i militaryzmu w różnych sytuacjach oraz zaprezentowano innowacyjne podejścia wykorzystywane do wspierania prowadzonych przez młodzież, międzypokoleniowych wysiłków na rzecz budowania pokoju w globalnych, regionalnych , krajowym i lokalnym.

Przewiń do góry