#women pokój i bezpieczeństwo

COP27 zawodzi kobiety i dziewczęta – najwyższy czas na ponowne zdefiniowanie multilateralizmu (część 1 z 3)

Jedną z najbardziej podstępnych cech patriarchatu jest uczynienie kobiet niewidzialnymi w sferze publicznej. Jest rzeczą oczywistą, że niewielu, jeśli w ogóle, będzie obecnych w debatach politycznych i zakłada się, że ich punkt widzenia nie jest istotny. Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste ani niebezpieczne niż w funkcjonowaniu systemu międzypaństwowego, który społeczność światowa spodziewa się zająć zagrożeniami dla globalnego przetrwania, z których najbardziej wszechstronnym i nieuchronnym jest zbliżająca się katastrofa klimatyczna. Ambasador Anwarul Chowdhury jasno ilustruje problem nierówności płci we władzy państwowej (i korporacyjnej) w trzech dobrze udokumentowanych artykułach na temat COP27, które zostały tutaj ponownie opublikowane (jest to post 1 z 3). Wyświadczył wielką przysługę naszemu zrozumieniu znaczenia równości płci dla przetrwania planety.

COP27 zawodzi kobiety i dziewczęta – najwyższy czas na ponowne zdefiniowanie multilateralizmu (część 2 z 3)

Jedną z najbardziej podstępnych cech patriarchatu jest uczynienie kobiet niewidzialnymi w sferze publicznej. Jest rzeczą oczywistą, że niewielu, jeśli w ogóle, będzie obecnych w debatach politycznych i zakłada się, że ich punkt widzenia nie jest istotny. Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste ani niebezpieczne niż w funkcjonowaniu systemu międzypaństwowego, który społeczność światowa spodziewa się zająć zagrożeniami dla globalnego przetrwania, z których najbardziej wszechstronnym i nieuchronnym jest zbliżająca się katastrofa klimatyczna. Ambasador Anwarul Chowdhury jasno ilustruje problem nierówności płci we władzy państwowej (i korporacyjnej) w trzech dobrze udokumentowanych artykułach na temat COP27, które zostały tutaj ponownie opublikowane (jest to post 2 z 3). Wyświadczył wielką przysługę naszemu zrozumieniu znaczenia równości płci dla przetrwania planety.

COP27 zawodzi kobiety i dziewczęta – najwyższy czas na ponowne zdefiniowanie multilateralizmu (część 3 z 3)

Jedną z najbardziej podstępnych cech patriarchatu jest uczynienie kobiet niewidzialnymi w sferze publicznej. Jest rzeczą oczywistą, że niewielu, jeśli w ogóle, będzie obecnych w debatach politycznych i zakłada się, że ich punkt widzenia nie jest istotny. Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste ani niebezpieczne niż w funkcjonowaniu systemu międzypaństwowego, który społeczność światowa spodziewa się zająć zagrożeniami dla globalnego przetrwania, z których najbardziej wszechstronnym i nieuchronnym jest zbliżająca się katastrofa klimatyczna. Ambasador Anwarul Chowdhury jasno ilustruje problem nierówności płci we władzy państwowej (i korporacyjnej) w trzech dobrze udokumentowanych artykułach na temat COP27, które zostały tutaj ponownie opublikowane (jest to post 3 z 3). Wyświadczył wielką przysługę naszemu zrozumieniu znaczenia równości płci dla przetrwania planety.

O lisach i kurnikach* – Refleksje na temat „Porażki programu dla kobiet, pokoju i bezpieczeństwa”

Państwa członkowskie ONZ nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325, odkładając na półkę szeroko zapowiadane plany działania. Jest jednak jasne, że porażka nie leży w Agendzie Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa, ani w rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która ją zapoczątkowała, ale raczej wśród państw członkowskich, które zablokowały, a nie wdrożyły Narodowe Plany Działania. „Gdzie są kobiety?” zapytał niedawno mówca w Radzie Bezpieczeństwa. Jak zauważa Betty Reardon, kobiety są w terenie, pracując w bezpośrednich akcjach, aby zrealizować program.

WAR: HerStory – Refleksje na Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, znacząca okazja do refleksji nad możliwościami przyspieszenia równości płci z lokalnego na globalny. Global Campaign for Peace Education zachęca do dociekań i działań w celu zbadania wpływu, jaki wojny mają na kobiety i dziewczęta, a także przewidzenia struktur, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć ludzką równość i bezpieczeństwo.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie co roku 8 marca. Jest to dzień, w którym kobiety są doceniane za swoje osiągnięcia bez względu na podziały: narodowe, etniczne, językowe, kulturowe, ekonomiczne czy polityczne.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie co roku 8 marca. Jest to dzień, w którym kobiety są doceniane za swoje osiągnięcia bez względu na podziały: narodowe, etniczne, językowe, kulturowe, ekonomiczne czy polityczne.

Kurs certyfikacyjny na temat KOBIET, POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA

Kurs online (3-18 grudnia) jest sztandarowym kursem Women's Regional Network, w którym wybrane uczestniczki mają możliwość interakcji i uzyskania mentoringu przez kobiety praktykujące pokój, feministki prawnicze i wybitne aktywistki nie tylko z Azji Południowej, ale także z innych krajów. inne regiony świata.

GCPE podpisuje Pakt w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz działań humanitarnych. Proszę, dołącz do nas!

Gdy Globalna Kampania na rzecz Edukacji na rzecz Pokoju podpisuje się pod hasłem „Women, Peace & Security and Humanitarian Action (WPS-HA) Compact”, manifestujemy naszą odpowiedzialność jako uczestników globalnego społeczeństwa obywatelskiego, które są źródłem niektórych z najważniejszych międzynarodowych norm, które wezwać. GCPE wzywa naszych czytelników i członków do wezwania wszystkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, za pośrednictwem których pracują, do podpisania i przyłączenia się do Porozumienia.

Przewiń do góry