#women pokój i bezpieczeństwo

O lisach i kurnikach* – Refleksje na temat „Porażki programu dla kobiet, pokoju i bezpieczeństwa”

Państwa członkowskie ONZ nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325, odkładając na półkę szeroko zapowiadane plany działania. Jest jednak jasne, że porażka nie leży w Agendzie Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa, ani w rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która ją zapoczątkowała, ale raczej wśród państw członkowskich, które zablokowały, a nie wdrożyły Narodowe Plany Działania. „Gdzie są kobiety?” zapytał niedawno mówca w Radzie Bezpieczeństwa. Jak zauważa Betty Reardon, kobiety są w terenie, pracując w bezpośrednich akcjach, aby zrealizować program.

WAR: HerStory – Refleksje na Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, znacząca okazja do refleksji nad możliwościami przyspieszenia równości płci z lokalnego na globalny. Global Campaign for Peace Education zachęca do dociekań i działań w celu zbadania wpływu, jaki wojny mają na kobiety i dziewczęta, a także przewidzenia struktur, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć ludzką równość i bezpieczeństwo.

GCPE podpisuje Pakt w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz działań humanitarnych. Proszę, dołącz do nas!

Gdy Globalna Kampania na rzecz Edukacji na rzecz Pokoju podpisuje się pod hasłem „Women, Peace & Security and Humanitarian Action (WPS-HA) Compact”, manifestujemy naszą odpowiedzialność jako uczestników globalnego społeczeństwa obywatelskiego, które są źródłem niektórych z najważniejszych międzynarodowych norm, które wezwać. GCPE wzywa naszych czytelników i członków do wezwania wszystkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, za pośrednictwem których pracują, do podpisania i przyłączenia się do Porozumienia.

Tchnięcie życia w rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 – Grupy kobiet wzywają do sił pokojowych ONZ w Afganistanie

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia ochrony kobietom w sytuacjach konfliktowych. Podobnie jak wszystkie normy i standardy prawne, jego użyteczność polega na zastosowaniu w rzeczywistych sytuacjach. Społeczeństwo obywatelskie mobilizuje się teraz, aby skłonić państwa członkowskie ONZ do stosowania jego zasad w Afganistanie. Przepis dotyczący ochrony stanowi również podstawę dla ONZ do rozmieszczenia sił pokojowych.

Petycja o rozmieszczenie sił pokojowych w Afganistanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa najsłabszym i pomocy w przywróceniu porządku cywilnego

Kilka tygodni temu wielu podpisało się z poparciem listu z 14 maja skierowanego do prezydenta Bidena z prośbą o pomoc humanitarną i ochronę dla afgańskich kobiet i dziewcząt, których bezpieczeństwo zostało zagrożone przez wycofanie wojsk USA i NATO. Teraz szukamy Waszego wsparcia, aby wzmocnić wezwanie do rozmieszczenia sił pokojowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa słabszym i zaktualizowania zawieszenia broni, aby pomóc przywrócić porządek cywilny, tak aby można było osiągnąć włączające i stabilne porozumienie polityczne.

Głosy afgańskich kobiet

Reportaże na temat kwestii związanych z wycofaniem wojsk USA i NATO z Afganistanu w minimalnym stopniu uwzględniają doświadczenia i perspektywy narodu afgańskiego, a jeszcze mniej szczególne potrzeby i perspektywy kobiet. Poglądy afgańskich kobiet należą do najbardziej wyrazistych i potencjalnie konstruktywnych. Global Campaign for Peace Education przedstawia poglądy dwojga, którzy odważnie podjęli się przygotowania swoich współobywateli do udziału w określaniu przyszłości ich kraju.

Przewiń do góry