#RB ONZ nr 1325

O lisach i kurnikach* – Refleksje na temat „Porażki programu dla kobiet, pokoju i bezpieczeństwa”

Państwa członkowskie ONZ nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325, odkładając na półkę szeroko zapowiadane plany działania. Jest jednak jasne, że porażka nie leży w Agendzie Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa, ani w rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która ją zapoczątkowała, ale raczej wśród państw członkowskich, które zablokowały, a nie wdrożyły Narodowe Plany Działania. „Gdzie są kobiety?” zapytał niedawno mówca w Radzie Bezpieczeństwa. Jak zauważa Betty Reardon, kobiety są w terenie, pracując w bezpośrednich akcjach, aby zrealizować program.

Społeczeństwo obywatelskie nadal wzywa światową społeczność do działania w sprawie Afganistanu

Gdy los Afganistanu wpada w zacieśniające się uściski Talibów, Międzynarodowe Społeczeństwo Obywatelskie nadal wzywa do działania w celu złagodzenia ludzkiego cierpienia i utrzymania przy życiu możliwości pokoju. Zachęcamy wszystkich członków GCPE do podjęcia działań lub działań w celu wezwania własnych rządów i przedstawicieli ONZ do podjęcia sprawy praw człowieka i pokoju w Afganistanie.

Wezwanie do działania: Rezolucja RB ONZ nr 1325 jako instrument ochrony kobiet afgańskich

Członkowie międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego twierdzą, że prawa człowieka i bezpieczeństwo kobiet i dziewcząt muszą być integralną częścią działań, które ONZ postanowi podjąć w Afganistanie. Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do tych wysiłków poprzez podpisanie tego wezwania do ochrony afgańskich kobiet, do ustanowienia rezolucji RB ONZ nr 1325 jako praktycznie obowiązującej normy międzynarodowej oraz do zapewnienia, że ​​siły pokojowe są przygotowane do przestrzegania jej zasad.

GCPE podpisuje Pakt w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz działań humanitarnych. Proszę, dołącz do nas!

Gdy Globalna Kampania na rzecz Edukacji na rzecz Pokoju podpisuje się pod hasłem „Women, Peace & Security and Humanitarian Action (WPS-HA) Compact”, manifestujemy naszą odpowiedzialność jako uczestników globalnego społeczeństwa obywatelskiego, które są źródłem niektórych z najważniejszych międzynarodowych norm, które wezwać. GCPE wzywa naszych czytelników i członków do wezwania wszystkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, za pośrednictwem których pracują, do podpisania i przyłączenia się do Porozumienia.

Tchnięcie życia w rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 – Grupy kobiet wzywają do sił pokojowych ONZ w Afganistanie

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia ochrony kobietom w sytuacjach konfliktowych. Podobnie jak wszystkie normy i standardy prawne, jego użyteczność polega na zastosowaniu w rzeczywistych sytuacjach. Społeczeństwo obywatelskie mobilizuje się teraz, aby skłonić państwa członkowskie ONZ do stosowania jego zasad w Afganistanie. Przepis dotyczący ochrony stanowi również podstawę dla ONZ do rozmieszczenia sił pokojowych.

Trwały pokój wymaga działań transformacyjnych! Co lokalne kobiety budujące pokój mają do powiedzenia przed 20. rocznicą programu „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”?

Global Network of Women Peacebuilders, UN Women i Ireland postanowiły zorganizować serię konsultacji z lokalnymi kobietami, aby poinformować o Przeglądzie Architektury Budowania Pokoju 2020 i 20. rocznicy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325.

Budowniczowie pokoju potrzebują koncepcji „militaryzmu i seksistowskiej symbiozy”, aby zmienić zmilitaryzowany system bezpieczeństwa

Ten esej Yuuki Kageyamy analizuje konceptualizację systemu wojennego przez Betty Reardon, podtrzymywaną przez symbiotyczny związek między militaryzmem i seksizmem. Znaczenie i znaczenie tej symbiozy w konfrontacji z dzisiejszą problematyką pokoju polega na jej systemowym podejściu do analizy wzajemnych powiązań przyczyn i procesów różnych form przemocy w całym systemie wojennym.

Młodzi przywódcy domagają się działania: analiza trzeciej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa

Nowa rezolucja ONZ wzywa państwa członkowskie do uznania i promowania synergii między programami dotyczącymi kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (WPS) oraz młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa. Zawiera on szczególne zachęty dla państw członkowskich do opracowania i wdrożenia planów działania dotyczących młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa – przy wykorzystaniu dedykowanych i wystarczających zasobów.

Uczeni-aktywiści jako obywatele świata: opowiadanie się za lokalnym i stałym udziałem kobiet w polityce pokoju

W tym specjalnym poście Betty Reardon przedstawia koncepcję i strategię ludzkich planów działania: plany społeczeństwa obywatelskiego jako sposób, aby kobiety w terenie miały większy wkład w politykę publiczną w celu wprowadzenia rezolucji RB ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. 

Badacz pokoju, Kroc Institute of Peace and Justice Program dla kobiet na rzecz pokoju, San Diego

Dwóch badaczy pokoju będzie współpracować z czterema stypendystkami Women PeaceMakers Fellow, aby udokumentować strategie budowania pokoju i wyzwania, przed którymi stoją w swojej pracy na rzecz zakończenia cykli przemocy. Program Women PeaceMakers opiera się na Instytucie na rzecz Pokoju i Sprawiedliwości (IPJ) na Uniwersytecie w San Diego w Szkole Studiów nad Pokojem Kroc. 

Przewiń do góry