#Organizacja Narodów Zjednoczonych

Młodzi ludzie mają do odegrania ważną rolę w pozbyciu się broni jądrowej ze świata

Broń jądrowa jest nadal jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla ludzkości, a niebezpieczeństwa rosną. Młodzi ludzie mogą odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że zostaną wyeliminowani raz na zawsze, mówi najwyższy urzędnik ONZ ds. rozbrojenia przed Międzynarodowym Dniem Młodzieży 12 sierpnia.

Należy pilnie zająć się nieproporcjonalnym wpływem COVID-19 na mniejszości rasowe i etniczne

W związku z Corona, Michelle Bachelet, Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, wzywa do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu strukturalnego rasizmu ujawnionego przez COVID-19, który w nieproporcjonalny sposób wpłynął na ludzi pochodzenia afrykańskiego i mniejszości na całym świecie. Rasizm to problem globalny, który będzie wymagał daleko idących zmian systemowych.

Jak pandemia Covid-19 wpływa na prace rozbrojeniowe w ONZ?

W 75-letniej historii ONZ szaleństwo poszukiwania bezpieczeństwa w ogromnych niszczycielskich arsenałach nigdy nie było bardziej oczywiste. Nie ma też potrzeby ostatecznego hamowania tego śmiertelnego uzależnienia. Zdając sobie z tego sprawę, Biuro ONZ ds. Rozbrojenia pozostaje w pełni aktywne i zaangażowane w ważne dzieło rozbrojenia - w tym rozwój edukacji rozbrojeniowej.

Przewiń do góry