#UNESCO

Czy pokój naprawdę może rozpocząć się w salach lekcyjnych? Forum internetowe przeanalizowało kwestie związane z Międzynarodowym Dniem Edukacji ONZ

Jak nauczać o pokoju na całej planecie, było tematem Globalnego Forum Edukacji na rzecz Pokoju w Dniu Edukacji ONZ, 24 stycznia. W rozmowach uczestniczyli: generał Sec ONZ Antonio Guterres, ocalała ze strzelaniny talibów i zdobywczyni Pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai, czołowa nauczycielka UNESCO Stefania Giannini, Francuska aktywistka/aktorka i profesor Harvardu Guila Clara Kessous oraz były szef UNESCO Federico Mayor Zaragoza.

UNESCO poszukuje wizjonerskiego dyrektora Instytutu Edukacji dla Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju im. Mahatmy Gandhiego

UNESCO, jako wiodąca agencja na rzecz 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju w zakresie wysokiej jakości edukacji włączającej, poszukuje obecnie proaktywnego wizjonerskiego dyrektora Instytutu Edukacji dla Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju im. Mahatmy Gandhiego (MGIEP). Właściwy kandydat będzie liderem, który będzie w stanie budować zaufanie poprzez podejście integracyjne i inspirować innych.

Mobilizowanie globalnej społeczności do promowania pokoju poprzez edukację

Zapewnienie, że edukacja rzeczywiście przygotowuje uczniów do aktywności i zaangażowania w promowanie pokojowych i sprawiedliwych społeczeństw, wymaga między innymi dobrze przygotowanych i zmotywowanych nauczycieli i wychowawców, integracyjnej polityki szkolnej, uczestnictwa młodzieży i innowacyjnych metod pedagogicznych. Aby pomóc krajom w przekształceniu ich systemów edukacji w tym celu, UNESCO dokonuje przeglądu jednego ze swoich przełomowych instrumentów normatywnych: Zalecenia dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy i pokoju oraz edukacji na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności.

Wypełnij 10-minutową ankietę, aby pomóc w kształtowaniu globalnej polityki wspierającej edukację pokojową

Global Campaign for Peace Education, w porozumieniu z UNESCO, wspiera proces przeglądu Rekomendacji z 1974 roku dotyczącej edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy i pokoju. Gorąco zachęcamy do udziału w tej ankiecie, co jest znaczącą okazją do wyrażenia swojego głosu w globalnej polityce wspierającej edukację pokojową. Termin odpowiedzi upływa 1 marca.

Wyjątkowa okazja do ożywienia globalnego konsensusu w sprawie edukacji na rzecz pokoju i praw człowieka (UNESCO)

Konferencja Generalna UNESCO oficjalnie zatwierdziła propozycję rewizji Zalecenia z 1974 r. dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy oraz pokoju i edukacji w odniesieniu do praw człowieka i podstawowych wolności. Zmienione Zalecenie będzie odzwierciedlać ewolucję rozumienia edukacji, a także nowe zagrożenia dla pokoju, w kierunku zapewnienia międzynarodowych standardów promowania pokoju poprzez edukację. Global Campaign for Peace Education przyczynia się do opracowania notatki technicznej, która będzie wspierać proces rewizji.

Pamięci: Phyllis Kotite

Phyllis Kotite, długoletnia członkini Globalnej Kampanii na rzecz Edukacji Pokoju i współpracowniczka UNESCO, zmarła w zeszłym tygodniu w Paryżu. Była orędowniczką i współtwórcą edukacji na rzecz budowania pokoju i niestosowania przemocy, a także programów zapobiegania konfliktom.

Nauczyciele, młodzież i liderzy edukacji wzywają do podjęcia konkretnych kroków, aby zapewnić transformacyjną edukację dla wszystkich

Edukacja, która wyposaża każdego ucznia w wiedzę, umiejętności, wartości i postawy do dbania o siebie i planetę oraz działania na rzecz przyszłości, znalazła się w centrum V Forum UNESCO poświęconego edukacji transformacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, globalnego obywatelstwa, zdrowia i dobrego- istnienie.

UNESCO poszukuje specjalisty ds. programów (edukacja)

Specjalista ds. Programu odpowiada za udział w wiodącej koordynacyjnej roli UNESCO Agendy Edukacyjnej SDG4 2030 oraz wspieranie i podnoszenie efektywności działań Mechanizmu Współpracy w Edukacji Globalnej. Termin składania wniosków: 6 listopada 2021 r.

UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej

Instytut Edukacji dla Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO im. Mahatmy Gandhiego (MGIEP) poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej, który wniesie wkład w analizę polityki dotyczącą celu zrównoważonego rozwoju 4.7 w zakresie edukacji na rzecz budowania pokojowych i zrównoważonych społeczeństw na całym świecie. Termin składania wniosków: 31 października.

Przewiń do góry