#UNESCO

Wypełnij 10-minutową ankietę, aby pomóc w kształtowaniu globalnej polityki wspierającej edukację pokojową

Global Campaign for Peace Education, w porozumieniu z UNESCO, wspiera proces przeglądu Rekomendacji z 1974 roku dotyczącej edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy i pokoju. Gorąco zachęcamy do udziału w tej ankiecie, co jest znaczącą okazją do wyrażenia swojego głosu w globalnej polityce wspierającej edukację pokojową. Termin odpowiedzi upływa 1 marca.

Wyjątkowa okazja do ożywienia globalnego konsensusu w sprawie edukacji na rzecz pokoju i praw człowieka (UNESCO)

Konferencja Generalna UNESCO oficjalnie zatwierdziła propozycję rewizji Zalecenia z 1974 r. dotyczącego edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, współpracy oraz pokoju i edukacji w odniesieniu do praw człowieka i podstawowych wolności. Zmienione Zalecenie będzie odzwierciedlać ewolucję rozumienia edukacji, a także nowe zagrożenia dla pokoju, w kierunku zapewnienia międzynarodowych standardów promowania pokoju poprzez edukację. Global Campaign for Peace Education przyczynia się do opracowania notatki technicznej, która będzie wspierać proces rewizji.

Pamięci: Phyllis Kotite

Phyllis Kotite, długoletnia członkini Globalnej Kampanii na rzecz Edukacji Pokoju i współpracowniczka UNESCO, zmarła w zeszłym tygodniu w Paryżu. Była orędowniczką i współtwórcą edukacji na rzecz budowania pokoju i niestosowania przemocy, a także programów zapobiegania konfliktom.

Nauczyciele, młodzież i liderzy edukacji wzywają do podjęcia konkretnych kroków, aby zapewnić transformacyjną edukację dla wszystkich

Edukacja, która wyposaża każdego ucznia w wiedzę, umiejętności, wartości i postawy do dbania o siebie i planetę oraz działania na rzecz przyszłości, znalazła się w centrum V Forum UNESCO poświęconego edukacji transformacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, globalnego obywatelstwa, zdrowia i dobrego- istnienie.

UNESCO poszukuje specjalisty ds. programów (edukacja)

Specjalista ds. Programu odpowiada za udział w wiodącej koordynacyjnej roli UNESCO Agendy Edukacyjnej SDG4 2030 oraz wspieranie i podnoszenie efektywności działań Mechanizmu Współpracy w Edukacji Globalnej. Termin składania wniosków: 6 listopada 2021 r.

UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej

Instytut Edukacji dla Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO im. Mahatmy Gandhiego (MGIEP) poszukuje urzędnika ds. polityki edukacyjnej, który wniesie wkład w analizę polityki dotyczącą celu zrównoważonego rozwoju 4.7 w zakresie edukacji na rzecz budowania pokojowych i zrównoważonych społeczeństw na całym świecie. Termin składania wniosków: 31 października.

UNESCO ubiega się o doc. Specjalista ds. Projektów w Globalnym Obywatelstwie i Edukacji na rzecz Pokoju

UNESCO poszukuje Oficera ds. Projektu do pracy w Sekcji Edukacji Globalnego Obywatelstwa i Pokoju w Sektorze Edukacji. Stanowisko przyczyni się do rozwoju i koordynacji działań Sektora związanych z globalną edukacją obywatelską, aw szczególności w kwestiach związanych z edukacją o Holokauście i ludobójstwie. Termin składania wniosków: 18 czerwca.

Siedem kompleksowych lekcji edukacji na przyszłość

UNESCO zaprosiło Edgara Morina do wyrażenia swoich poglądów na temat podstaw edukacji dla przyszłości, z punktu widzenia jego koncepcji „myślenia złożonego”. Opublikowany tu przez UNESCO esej stanowi ważny wkład w międzynarodową debatę na temat sposobów reorientacji edukacji w kierunku trwałego rozwoju. Edgar Morin przedstawia siedem kluczowych zasad, które uważa za niezbędne dla edukacji przyszłości.

Przewiń do góry