# szkolenie nauczycieli

Sztuka w edukacji transformacyjnej: Przewodnik dla nauczycieli z Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

W tym przewodniku przedstawiono oparty na badaniach model Arts for Transformative Education, pionierskie podejście i narzędzie myślenia dla nauczycieli opracowane na podstawie danych dostarczonych przez ponad 600 nauczycieli z sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO z 39 krajów.

Sztuka w edukacji transformacyjnej: Przewodnik dla nauczycieli z Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO Czytaj więcej »

W tym edukacja transformacyjna w kształceniu nauczycieli przed podjęciem pracy: przewodnik dla uniwersytetów i instytucji kształcących nauczycieli w regionie arabskim

Niniejsze wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie nauczycieli przed podjęciem pracy (np. wydziałów edukacji w instytucjach szkolnictwa wyższego i instytucji zajmujących się kształceniem nauczycieli) w regionie arabskim zainteresowanych włączeniem edukacji transformacyjnej do swoich programów.

W tym edukacja transformacyjna w kształceniu nauczycieli przed podjęciem pracy: przewodnik dla uniwersytetów i instytucji kształcących nauczycieli w regionie arabskim Czytaj więcej »

UNESCO szkoli nauczycieli w zakresie edukacji na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju (EPSD) w Birmie

Biuro Anten UNESCO w Rangunie w Birmie przeszkoliło 174 placówki oświatowe, uczniów, twórców programów nauczania i administratorów szkół w zakresie Edukacji na rzecz Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju (EPSD). Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości tematu oraz budowanie kompetencji nauczycieli i praktyków edukacyjnych w EPSD w Birmie. 

UNESCO szkoli nauczycieli w zakresie edukacji na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju (EPSD) w Birmie Czytaj więcej »

Refleksja na koniec roku na temat edukacji na rzecz pokoju w Indonezji

W 2023 r. w indonezyjskim sektorze edukacji doszło do licznych przypadków przemocy – w okresie od stycznia do września zgłoszono 23 przypadki znęcania się w szkołach, co uważa się za niedostatecznie odzwierciedlającą rzeczywistą sytuację. Artykuł wzywa do refleksji nad tymi kwestiami z perspektywy badań nad pokojem i niestosowaniem przemocy, wzywając do dalszych działań w nadchodzącym roku, aby zapewnić bezpieczne środowisko edukacyjne w Indonezji.

Refleksja na koniec roku na temat edukacji na rzecz pokoju w Indonezji Czytaj więcej »

Odkrywanie wstydu Ameryki: przyjęcie edukacji pokojowej wśród wojen szkolnych

Niedawne ustawodawstwo doprowadziło do konfliktów w instytucjach edukacyjnych, tłumiąc dyskusje na temat różnorodności i promując przemoc kulturową i strukturalną. Rozwiązanie tych problemów poprzez edukację pokojową może przekształcić szkoły w przestrzenie oświecenia, zrozumienia i pokoju, kładąc nacisk na szacunek i współpracę między kulturami.

Odkrywanie wstydu Ameryki: przyjęcie edukacji pokojowej wśród wojen szkolnych Czytaj więcej »

Edukacja na rzecz pokoju: wyposażenie uczniów w umiejętność rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy (Dżammu i Kaszmir)

W tym OpEd badamy, w jaki sposób procesy nauczania i uczenia się w naszych instytucjach akademickich mogą stać się zorientowane na pokój i jak mogą stać się kształtującą wizją wszelkiej działalności akademickiej i pozaakademickiej.

Edukacja na rzecz pokoju: wyposażenie uczniów w umiejętność rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy (Dżammu i Kaszmir) Czytaj więcej »

Grupa szkoli nauczycieli w zakresie wdrażania pokoju i edukacji charakteru w szkołach (Nigeria)

Powszechna Federacja Pokoju (UPF), organizacja pozarządowa wspierająca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji pokojowej, przeszkoliła nauczycieli na Federalnym Terytorium Stołecznym w zakresie wdrażania edukacji na rzecz pokoju i charakteru w szkołach.

Grupa szkoli nauczycieli w zakresie wdrażania pokoju i edukacji charakteru w szkołach (Nigeria) Czytaj więcej »

Przewiń do góry