Nowy program szkoły podstawowej w Hiszpanii uwzględniający edukację pokojową

Równość płci, edukacja na rzecz pokoju, edukacja na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju oraz edukacja na rzecz zdrowia, w tym zdrowia afektywnego i seksualnego, to niektóre z zasad pedagogicznych nowego programu nauczania na poziomie podstawowym, który rząd Hiszpanii przygotowuje na 2022/21 rok akademicki.